Author Archive

Võru maakonna Laulukarusell 2024

May 10th, 2024

3. mail toimus Puiga Rahvamajas  Võru maakonna Laulukarusell 2024. Kokku toimus 3 kontserti ning žürii jagas tunnustusi kuues vanusegrupis.

Välja anti igas vanusegrupis eripreemiaid ning parimad lauljad saavad võimaluse laulda 27. juulil 2024 Võru Lastefestivali koguperekontserdil koos Alika Milova ja Ant Nurhan´iga ning Lasva Järvemuusika festivalil 19. august Lasva järve ääres.

 

Kokkuvõte parimatest

II vanusegrupp 1.-2.klass

Võru Lastefestivalile esinema

Karl Tamm, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

Eripreemiad

Laura Liisa Tammeleht – Kauni esituse eest, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

Kertu-Maria Plaado – Rasmus Kulli nimeline eripreemia, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

III vanusegrupp 3.-4. klass

Võru Lastefestivalile esinema

Revo Paltsmar, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

Lasva Järvemuusikale esinema

Simo Leelanss, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

Eripreemia

Hanna Kendra – Magus elamus, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

 

IV vanusegrupp 5.-6. klass

Lasva Järvemuusikale esinema

Villem Sikk, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

Eripreemia

Tuuli Toots – Julge hundi rind on rasvane, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

V vanusegrupp 7.-9. klass

Eripreemia

Janerin Viikman – Potentsiaali on, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

VI vanusegrupp gümnasistid

Võru Lastefestivalile esinema

Kertu Turvas, juhendajad Jane Reiljan-Prätz ja Ermo Talvik

Katriin Palojärv, juhendaja Jane Reiljan-Prätz

Zürii andis välja ka ERIPREEMIA võluva saate eest klaveril. Selle pälvis õpetaja Jane Reiljan-Prätz.

Täname ka tublisid osalejaid Chris Robin Prätz, Robin Raat ja Eliisa Marta Tammeleht

 

 

Õpilasvarjutamine

February 21st, 2024
Hea 9. klassi õpilane! Ootame Sind õpilasvarjuna kooliga tutvuma. See tähendab, et Sul on suurepärane võimalus veeta üks päev gümnasisti kõrval, käia koos temaga tundides ja osaleda koolielus. Nii saad parema ettekujutuse, milline näeb välja edasiõppimine kodukoha koolis.
Õpilasvarjutamine toimub 18.-22. märtsini.
Kuidas õpilasvarjuks tulla?
1️⃣ Registreeru hiljemalt 3. märtsiks
2️⃣ Me saadame Sulle kinnituse kokkulepitud õpilasvarjutamise kuupäevaga.
3️⃣ Me teavitame õpilasvarjutamisest Sinu kooli.
4️⃣ Õpilasvarju päev meie koolis.
Õpilasvarjutamist pakuvad ka Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus, Vastseliina Gümnaasium, Värska Gümnaasium, Antsla Gümnaasium ja Parksepa Keskkool.

Väikehanke kuulutamine

April 20th, 2023

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja väikehanke arvuti monitoride
ostmiseks. Täpsem info ja hankedokumendid küsida majandusjuhilt Arne
Leelanss, arne@vastseliina.ee, tel. 5294728.

Tule tööle!

March 27th, 2023

Ootame Sind tööle Vastseliina Gümnaasiumisse!

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

täistööajaga

 • klassiõpetaja (2 ametikohta);
 • põhikooli eesti keele õpetaja;
 • põhikooli inglise keele õpetaja;
 • põhikooli ja gümnaasiumi  vene keele õpetaja;
 • põhikooli loodusainete õpetaja;
 • põhikooli ja gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja;
 • kooliraamatukogu hoidja;

osalise tööajaga

 • põhikooli matemaatikaõpetaja;
 • gümnaasiumi matemaatikaõpetaja;
 • põhikooli ja gümnaasiumi informaatikaõpetaja;
 • põhikooli tehnoloogiaõpetaja;
 • riigikaitseõpetaja;
 • koolipsühholoog.

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • nõutav haridus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • heal tasemel digipädevusoskus.

Omalt poolt pakume:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • mentorit;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • professionaalset arengut toetavaid koolitusvõimalusi;
 • soodsat üürikorterit Vastseliinas.

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 31. mai 2024 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Kandideerimisega seotud küsimustele vastab koolijuht kristi.pettai@vastseliina.edu.ee või küsi täiendavat infot 527 6334.

 

 

 

“Õpilasesindused liikuvaks”

December 16th, 2022

Vastseliina Gümnaasiumi ja Värska Gümnaasiumi õpilasesindustele toimus ühine õppepäev 15. novembril. Päev algas kell 9.30, kui toimus tutvumistund. Õpilasesindused tutvustasid ideid ja tegemisi, mida oma koolides on varasemalt tehtud. Toimusid tutvumismängud. Sellele järgnes neljatunnine Liikuma Kutsuva Kooli mängujuhtide koolitus, mida viis läbi koolitaja Helena Kesonen. Päeva jooksul õppisime erinevaid mänge ja tegevusi, mida saame edaspidi aktiivsete vahetundide, õuevahetundide ja ürituste läbiviimisel kasutada.

„Projektitegevusi toetas Võru vald läbi noorte omaalgatuse toetuse“

Rohkem pilte õppepäevast leiab siit:

https://photos.app.goo.gl/kpiiXZJXpHAAxEZt8

 

Brošüür kooli ajaloost

November 2nd, 2022
 • Vastseliina Gümnaasiumi 75. juubeliks on valminud brošüür kooli ajaloost.

LOE SIIT

Külas Jüri Ratas

September 23rd, 2022

Täna andis Riigikogu esimees Jüri Ratas Vastseliina gümnaasiumi 9.-12.
klassi õpilastele külalistunni teemal “Eesti saavutused ja väljakutsed”.
Tunnis käsitletu pani õpilasi  kaasa mõtlema, sest küsite nende
arvamust, kuidas asjad neile paistavad. Auditoorium muutus hiirvaikseks,
kui Jüri Ratas küsis, et kes näeb ennast tulevikus Vastseliina
piirkonnas elamas ja tegutsemas.

Pärast tundi arutleti kuuldu-nähtu üle ja õpilased nentisid tõsiasja, et
nad peaksid olema aktiivsemad kaasarääkijad ja arvamuse avaldajad, sest
teemad oli huvitavad ja kõnetasid tegelikult  kõiki.

 

Autovaba koolipäev Vastseliinas

September 23rd, 2022

Autovaba koolipäev Vastseliinas

22. septembri hommik algas veidi teistmoodi kui tavaliselt. Koolimaja esine parkla oli sel päeval suletud ning teeotsas turvalisust tagamas ja valvamas kollaste vestidega VUNK- tiim  ehk Vastseliina Gümnaasiumi Liikuma Kutsuva Kooli programmi meeskond. 

Kätte oli jõudnud rahvusvaheline autovaba päev.  Sellel päeval tegi VUNK-tiim üleskutse tulla kooli jalgsi, jalgrattaga, tõukerattaga, rulaga või parkida auto kaugemale ning jalutada koolimajja.  Rõõm oli tõdeda, et kogu koolipere nii tegigi! Säravad silmad, rõõmsad muiged näol kogunesid nii õpilased, õpetajad kui kooli töötajad hommikul koolimajja. Kes tuli jalutades, kes jalg- või tõukerattaga. Ka autodega kooli toodavad õpilased pidi sel päeval kaugemalt jalutama kooli. Kooli töötajad parkisid oma autod sel päeval hoopis kolleegi poole või erinevatesse alevis asuvatesse parkimiskohtadesse. Mõni õpetaja tõdes, et tore oli koos õpilastega kooli jalutada ja juttu puhuda. Õpilased leidsid, et see päev oli päris vahva!  Ja tundsid rõõmu sellest, et vahetundides oli autoparklas nii palju ruumi ainult mängimiseks ja jooksmiseks!

Milleks seda aga üldse tehti? Ikka selleks, et innustada kooliperet liikuma ja näidata, et liikumine ei tähenda ainult sporti. Soovime, et koolitee oleks aktiivne, sest iga koolilaps peaks aktiivselt liikuma iga päev vähemat 60 minutit. See on vajalik eeldus nende tervise, arengu ja ka õppimisvõime jaoks.

Vastseliina Gümnaasium liitus Liikuma Kutsuva Kooli programmiga juba jaanuaris ning pöörab nii aktiivsele kooliteele, vahetundidele kui ka ainetundidele sellel aastal veelgi rohkem tähelepanu. Ning autovabu päevi tuleb kooliaasta jooksul kindlasti veel!

Kertu Torn

Vastseliina Gümnaasiumi VUNK- tiimi eestvedaja

Otsime abiõpetajaid

August 3rd, 2022

Vastseliina Gümnaasium kuulutab 4.-18. august välja konkursi kahele abiõpetaja  ametikohale.

 • Abiõpetaja kandidaadile esitatavad nõuded:
 • vähemalt keskharidus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust.

Omalt poolt pakume:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • arenemis- ja koolitusvõimalusi.

 

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 18. august 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Hinnapakkumuse ootel

April 25th, 2022

Vastseliina Gümnaasium ootab hinnapakkumisi Petseri tn 6, Vastseliina , Vastseliina Gümnaasiumi traktorikuuri katuse remondiks.  Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg on 16.05.2022. Täpsem info hinnapakkumise esitamise ja tööde kohta e-maili aadressil arne@vastseliina.ee või telefonil 5294728.

 

Liikuma kutsuv kool

March 3rd, 2022
Liikuma Kutsuv Kool on Tartu ülikooli  liikumislabori algatusel sündinud programm, millega 2021. aasta veebruarist on liitunud ka Vastseliina Gümnaasium.
LKK meekonna nimed:
Kertu Torn
Terje Mägi
Indrek Noorsalu
Elina Ernits
Sandra Rikas
Merlis Pajustik
Taavi Tuvike

Programmi raames on ka meie koolis loodud 8-liikmeline VUNK-tiim, mille eesmärgiks on  pakkuda õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi, et :

 • eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma;
 • vahetunnid oleksid põnevamad;
 • ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust;
 • koolimaja ja  selle ümbrus innustaksid liikuma;
 • tunniplaan võimaldaks mitmekülgsemaid tegevusi;
 • liikumine ei tähendaks vaid sporti.

Liikuma kutsuva kooli tegevuskava

Liikumises on rõõm!
Toome üheskoos koolipäeva rohkem liikumist läbi liikuma kutsuva kooli!

Näiteringi etendus

January 15th, 2022

Reedel, 14. jaanuaril, esinesid 1.-5. klassi õpilastele 5. klassi näiteringi liikmed koosseisus Angela-Kristina Siimann, Kelli-Keiti Zahkna, Liina Feodorov, Paula Piir ja Delisa Tähe.

Etenduseks oli Krista Mustoneni ,,Sünnipäevale minek”.

Õpilugude arendajate konkurss “Minu innovaatiline tund”

December 9th, 2021

Harno (Haridus- ja Noorteameti) koolituskeskus kuulutas 2021. aasta novembris välja õpilugude arendajate konkursi “Minu innovaatiline tund”. Konkursi eesmärk oli leida innovaatiliste õpilugude loomiseks arendajad. Konkursil osalemiseks ootasime alus- ja üldhariduse õpetajate ja haridustehnoloogide õpilugude näidistöid, mida võis esitada erinevates ainetes ja kooliastmetes. Konkursi ja õpilugude arendamise laiem eesmärk on toetada innovaatilise tunni planeerimist ja elluviimist näidisõpilugude kaudu. Konkursiga soovisime üles leida õpetajad ja haridustehnoloogid, kes on teistele inspiratsiooniks, et meie lapsed saaksid kõige parema ja tänapäevasema hariduse.

Meie kooli õpetaja Kertu Torni õpilugu valiti 10 parima õpiloo sekka. Palju õnne!

Allikas: https://digipadevus.ee/konkurss/

Matetalgute võitja 2021!

December 8th, 2021

Tublid 1. klassi arvutajad arvutasid matetalgute keskkonnas kahe kuu jooksul nii kodus, tunnis kui pikapäevarühmas ning harjutasid arvutamist, kogusid uusi teadmisi ning seejuurds kogusid klassile punkte. Pingutused tasusid ära, sest välja võideldi koht esikümnes. Täna tuli aga suurepäraseid uudiseid veelgi. Meie 1.klass võitis peaauhinna, 1000-eurose kinkekaardi ning kogu koolile mõeldud 10Monkeys PRO aastalitsentsi. Palju õnne tublidele arvutajatele!

Võib olla pilt järgmisest: tekst

Võru vald tunnustas oma sädeinimesi

December 8th, 2021
 • Aasta unikaalseks loojaks nimetati Vastseliina gümnaasiumi 8. klassi õpilane, kelle joonistuse “Eesti ilves” valis rahvas Eesti olümpiakoondise maskoti leidmiseks korraldatud joonistusvõistluse võidutööks.
 • Kodanikupäeva raames said tänukirja aktiivne noortesündmuste korraldaja Marleen Paas ja Iris Adelia Sikk

Allikas: https://vorumaateataja.ee/koik-uudised/elu-ja-kultuur/28154-voru-vald-tunnustas-oma-sadeinimesi2

 

Kuu tegija

November 19th, 2021
Sellest õppeaastast alates on meil uus traditsioon – märgata ja tunnustada tublisid inimesi ja anda välja kuu tegija tiitel. Õpilasesinduse asepresident Sandra Rikas ja juhatuse liige Inge Heliste andsid üle 2 kuu tegija tiitlit. Pildid:
Märkame ja tunnustame tegijaid!
Pane oma novembrikuu tegija kandidaat kirja siin

Üleskutse

November 11th, 2021

Hea kogukonnaliige!

Kaasav eelarve annab kogukonnaliikmetele võimaluse ettepanekute esitamiseks omavalitsusele väikesemahuliste, kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada.
Anna oma hääl Vastseliina madalseiklusraja poolt!

Muudatused lihtsustatud karantiini tingimustes koolides

October 29th, 2021

Infokiri: uuendatud juhis, muudatused lihtsustatud karantiini tingimustes koolides, huvihariduses ja noorsootöös, COVID tõendi küsimine, kiirtestimine koolides, infomaterjalid.

Haridusasutustes on väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid jätkuda. Selleks on muudetud lihtsustatud karantiini korda. Samuti aitavad haridusasutusi avatuna hoida õpilaste regulaarne kiirtestimine ja vaktsineeritud koolipere. Soovitame kõigil haridus- ja noortevaldkonna töötajatel, kellel on vaktsineerimiskuurist möödunud 6 kuud, teha tõhustusdoos, et kaitset tugevdada. Jätkuvalt tuleb tähelepanu pöörata õppehoonete ventilatsioonile, kätehügieenile, õpilasi hajutada ja järgida kõiki viiruse levikut takistavaid meetmeid. Kuna nakkuse leviku oht on väga kõrge, siis palume tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maske ja ka õpilastel tuleb kooli üldkasutatavates ruumides maski kanda.

Lihtsustatud karantiini kord uueneb ning laieneb huviharidusse ja noorsootöösse
Uus kord hakkab kehtima 1. novembrist. Koroonaviirusesse nakatunuga üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses lähikontakti sattunud õpilasel (kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saav) tuleb teha PCR-test alates kontakti 4. päevast. Kuni testi tulemuse selgumiseni tuleb ka haigussümptomiteta õpilasel koju jääda. Testima ei pea vaktsineeritud õpilased ega õpilased, kes on COVID-19 läbi põdenud. Uue korra järgi peavad pärast koolis, huvikoolis või noorsootööasutuses toimunud lähikontakti PCR-testi tegema ka kõik alla 12-aastased õpilased. Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane jätkata osalemist õppetöös ja huvitegevustes. See tähendab, et igal pool kehtib sama kord (seni on olnud erinevus koolis ja huvihariduses toimunud lähikontaktide korral käitumises). Juhul, kui õpilane ei ole testimisega nõus, tuleb tal olla 10 päeva karantiinis. Õpilane tohib pärast nakkusohutust tõendava PCR testitulemuse teadasaamist taas osaleda nii õppetöös kui ka kõigis huvitegevustes. See tähendab, et ka koolivälisele huviharidusele, huvitegevusele ja noorsootööle, aga ka õpilaste spordivõistlustele ning spordi- ja liikumisüritustele, hakkab kehtima sama regulatsioon. Juhul, kui õpilane ei ole nõus end testima, peab ta viibima 10 päeva karantiinis. Testimisest on vabastatud kõik vaktsineeritud ja haiguse läbi põdenud õpilased.

Ilma testimiseta saab lihtsustatud karantiini jääda ainult lasteaias või lastehoius toimunud lähikontakti korral eelkooliealine laps. See tähendab, et koolieelses lasteasutuses lähikontakti sattunud lapse puhul tuleb jälgida tervist ja kui tal ei ilmne haigussümptomeid, tohib ta lasteaia õppe- ja kasvatustöös osaleda. Väljaspool asutust toimuvatest ühistegevustest tohib ta osa võtta pärast 10 päeva möödumist lähikontaktist. Kui lähikontakt toimus väljaspool lasteasutust, näiteks kodus või huvitegevuses, tuleb jääda 10 päevaks karantiini.

NB! Täpsem info on leitav uuendatud juhendist ja selle lühikokkuvõttest

Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, algab üldhariduskoolides novembrist 1.-12. klassi õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Esimesel kahel nädalal testivad end kõik kolm korda nädalas (sh vaktsineeritud ja läbipõdenud), edaspidine testimiskorraldus vaadatakse vastavalt olukorrale üle. Tegemist on lapsesõbralike hõlpsalt õpilase enda poolt tehtavate kiirtestidega, mille tegemine on õpetaja juhendamisel kõigile jõukohane. Samu teste on testimiseks kasutatud Austrias nii koolides kui kodudes õpilaste ja õpetajate testimiseks. Õpetaja jagab tunni alguses testid, õpilased teevad testi ning 15 minuti pärast on tulemus teada. Testitegemise õpetuse leiab videojuhisest. Tegemist on ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire. Soovitame testida esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 1. tunni alguses. Positiivse testitulemuse saanud õpilane läheb koju ja vanem broneerib aja perearsti kaudu PCR-testimisele. Esialgu algab testimine üldhariduskoolides ja edaspidi hakatakse testimist pakkuma võimalusel ka kutseõppeasutustes. Täpsem info testimise kohta on saadetud üldhariduskoolidele eraldi.

12–17-aastased peavad esitama COVID tõendi, kehtib ka testitõend
Alates 1. novembrist peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks hakkama COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud). Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lisaks aktsepteeritakse ka üldapteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemust. Alaealistele hakkab kehtima lisaks vaktsineerimise või läbipõdemise tõendile ka testitõend, kuna neile avanesid vaktsineerimisvõimalused oluliselt hiljem kui täiskasvanutele.

Alaealised ei pea hakkama COVID tõendit esitama huvihariduses ja -tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel. Kõigis nendes valdkondades kehtib lastele ja noortele samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu koolielus.

Vähemalt 12-aastased peavad hakkama COVID tõendit esitama teatris, kontserdil ja kinos; meelelahutusteenustel, muuseumites ja näitustel, toitlustusasutustes kohapeal söömiseks-joomiseks; samuti saunades, spaades, veekeskustes jm. Tõendeid ei pea esitama õpilased tasemeõppes õppimisel.
Valitsus avaldab korralduse lehel kriis.ee

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoosid haridus- ja noortevaldkonna töötajatele
Tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele võimaldatakse tõhustusdoosiga vaktsineerimist 6 kuu möödumisel esmase vaktsiinikuuri läbimisest. Soovitame kõigil seda võimalust kasutada. Koolide töötajad saavad vaktsineerimiseks pöörduda oma kooliõe poole või piirkonna lähima vaktsineerija juurde. Lasteaedade, huvikoolide, noortekeskuste, kõrgkoolide töötajad saavad vaktsineerida lähima vaktsineerija juures. Registreerimine vaktsineerimisele on võimalik raviasutuse registratuuri vahendusel telefoni teel või kasutades raviasutuse enda digiregistratuuri. Lisainfo: vaktsineeri.ee

Eesti Noorte Teaduste Akadeemia videod viiruste ja vaktsiinide kohta
Noorte teadlaste poolt on loodud põnevad ja arendavad lühivideod, mis sobivad ka kooli- ning huvitundides noortele näitamiseks ja teemade üle arutamiseks.
Vaata videosid

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Haridusvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Haridus- ja Teadusministeerium

Kuu tegija

October 11th, 2021

Kõik me vajame märkamist ja tunnustust – selleks on ellu kutsutud
tiitel “Kuu tegija”!
Kuu Tegija peab olema aktiivne isik või kollektiiv, kes on oma tegevusega silma paistnud ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle
võib uhkust tunda kogu Vastseliina Gümnaasiumi koolipere.
Märkame meie kooli aktiivseid
õpilasi, töötajaid, lapsevanemaid, koostööpartnereid! Ootame ettepanekuid (nime ja lühikest kommentaari, miks sinu kandidaat
väärib tunnustamist kuu tegijana) iga kuu 27. kuupäevaks lingil https://lingid.ee/kuutegija
Igal kuul teeb ettepanekutest valiku meie kooli õpilasesindus koostöös kooli juhtkonnaga.
Kuu tegija nime(d) teeme teatavaks kooli Facebooki lehel, kooli kodulehel ja kuu tegija autahvlil.
Märka ja tunnusta inimesi enda ümber!

Õnnitlused

October 8th, 2021
Kertu Torn valiti Võrumaa aasta klassiõpetajaks!
Samuti esindas ta”Eestimaa õpib ja tänab” aasta õpetaja galal
Võrumaad ja Vastseliina Gümnaasiumi. Palju õnne!!!

 

Head tulemused võistluselt „Mino Võromaa“

April 24th, 2021

10.–12. klassi vannusõrühmän

I koht Melany-Regle Langus, „Ikkõ vai naarda – inämp ei tiiäki“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas),

II koht Hanna-Liina Kunnus, „Veskilkäük“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, Tiia Allas),

III koht Karmen Kauss, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas),

Eripreemiä:

Hanno-Laur Kunnus, „Elost hindäst“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas).

Koolivormi tellimine!

April 8th, 2021

Koolivormi ettetellimiskeskkonna kevadine tellimisperiood on 01.04-26.06 ja tellimused saadame kooli. Kooli saatmise tähtaja kohta info on ettetellimiskeskkonna avalehel.

Koolivormi ettetellimiskeskkonna link siin: https://koolivorm.norrison.ee/178-vastseliina-gumnaasium

Tunnustused

October 27th, 2020
Noorkotkaste 90.aastapäeva puhul tunnustati Vastseliina rühmajuhti Elen Tamme toetuse ja väga hea koostöö eest ning 12.klassi õpilane Gerrit Ziugand pälvis eeskujuliku noorkotka märgi.
23.-25.oktoobril toimus “Rene retk”, kus Vastseliina võistkond saavutas 1.koha. Võistkonna koosseisu kuulusid Gerrit Ziugand, Rait Haabsaar, Armas Kuningas, Ranek Haabsaar.
Segavõiskonnas retke läbides saavutas tubli 2.koha Hanno-Laur Kunnus.

Tunnustused

October 15th, 2020

Meie kooli õpetaja Kertu Torn on Võru valla aasta klassijuhataja ja õpetaja Geenart Nagel pälvis meie kooli õpilaste lemmikõpetaja tunnustuse. PALJU ÕNNE!

Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

October 15th, 2020

Esimene osa õppeaastast jääb kohe selja taha ning õpilased saavad minna väljateenitud puhkusele.

Täname teid kõiki tubli töö eest neil ebakindlatel aegadel! Oleme koolidega suheldes näinud palju häid lahendusi turvalise koolielu tagamiseks ning distants- ja kontaktõppe kombineerimisel.

Meil Eestis on seni läinud hästi: oleme suutnud ühiste jõupingutustega viiruse leviku kontrolli all hoida ning saanud jätkata võimalikult paljus tavapärast elu. Et see nii jääks, tuleb ka koolivaheajal säilitada ettevaatlikkus.

Kutsume kõiki üles veetma seekord vaheaja Eestis. Välisreisid soovitame lükata koroonaviiruse leviku tõttu edasi. Paljudes riikides kasvab nakatumiste hulk jõudsas tempos. Reisisihtkohtades võivad kehtida erinevad piirangud ning arstiabi ei pruugi olla alati hästi kättesaadav. Kui reisimine on vältimatu, tuleb arvestada võimaliku isolatsioonikohustusega.

Vaheaja sisustamiseks leiab mõtteid näiteks veebilehelt puhkaeestis.ee. Põnevat avastamist vabas õhus pakuvad kodukoha matka- ja terviserajad.

Noortekeskused, huviringid ja laagrikorraldajad on juba vaheajaks valmistunud ning pidanud seejuures silmas ka koroonaviiruse leviku takistamiseks vajalikke ohutusnõudeid. Teame, et noorsootöötajad korraldavad ohutuse tagamiseks palju tegevusi õues.

Ka koolivaheajal soovitame üritusi korraldada hajutatult ja väiksemates rühmades. Kontaktide vähendamiseks soovitame asutuste vahelised, piirkondlikud ja üleriigilised üritused korraldada eelkõige virtuaalselt.

Vaheaeg pakub võimalust korraks hinge tõmmata ja akusid laadida. Eriti oluline on vaimse tervise hoidmine ning oktoober on ka vaimse tervise kuu. Palju kasulikku vaimse tervise hoidmiseks leiab portaalist Peaasi.ee. Nende eestvedamisel on praegu käimas kampaania #püsimekoos, mis keskendub üksteise märkamisele ja toetamisele ning pakub vaimse tervise esmaabi koolitusi.

Noortele on teejuhiks infoportaal Teeviit, kust leiab nii eesti- kui venekeelseid noortele suunatud teemapüstitusi. Oktoobris pühendub ka Teeviit just vaimse tervise eest hoolitsemisele.

Hoiame ennast ja oma lähedasi! Ka koolivaheajal tuleb haigena kodus püsida, hoolitseda kätehügieeni eest ning rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis on soovitatav kanda maski. Näeme, et haigus on liikumas noorematelt inimestelt vanematele, kes põevad COVID-19 raskemalt ja vajavad sagedamini haiglaravi. Seega ei tohiks minna näiteks pärast rahvarohketel üritustel käimist vanavanematele külla.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet on jätkuvalt valmis koolidele igakülgset tuge pakkuma. Küsimuste korral palume pöörduda ministeeriumi infotelefonidel 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9 -17) ja e-posti aadressil info@hm.ee.

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt https://harno.ee/distantsope.

Kõige ajakohasemat infot COVID-19 haiguse kohta saab endiselt Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. Koroonaviiruse testimisega seotud teavet koondab vastne veebileht https://koroonatestimine.ee/.

Lihtsustatud korras hanke kuulutamine

May 20th, 2020

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja lihtsustatud korras hanke
“Vastseliina gümnaasiumile arvutiklassi liisingusse võtmine”. Pakkumuste
esitamise lõpptähtaeg on 28.05.2020 kell 10.00. Hanke dokumentidega
tutvumiseks palume pöörduda Vastseliina Gümnaasiumi majandusjuhi poole
e-posti aadressil arne@vastseliina.ee.

Kiri terviseametilt!

March 2nd, 2020

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19
haiguse levimusega maailmas.
Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas
vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse
COVID-19 võimalikku levikut.
Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid
reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid
Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte),
Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju
koroonaviirusesse haigestunuid.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda
lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14
päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.
Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi,
siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.
Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades
grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste
ennetusmeetmetele:
• Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon peab olema töökorras ja
regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
• Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul;
• Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad
jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
• Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
• Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad
jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada paberrätikuga või automaatkuivati abil.
COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad
Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.
NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade
kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231

Vana aja jõulud

December 30th, 2019
20.detsembril toimus kogu koolil teistmoodi õppepäev:

“VANA AJA JÕULUD”,

kus paljudele neile küsimustele said õpilased vastused.

Kuidas tähistati jõule aga vanasti?

Kas tänapäeva kooliõpilane teab, mis on jõulukroon, jõulukräss, jõuluõled?
Või kes on jõulusokk? Millised oli vanal ajal kaunistused?
Millised olid jõulueelsed toimetused?
Mida  jõululauale pandi? Kuidas jõuluõhtu veedeti?

Klasside tegevustest saab kurssi viia blogi lehel: https://vgjoulud.blogspot.com/

Teadusringi õpilaste väljasõit

December 16th, 2019

Vastseliina Gümnaasiumi teadusringi õpilased käisid Tartus Chemicumis keemiakatseid tegemas. Õpilased valmistasid ise säraküünlaid, õppisid, kuidas muuta klaasist ese nähtamatuks ja lõpetuseks oli ka viktoriin. Oli põnev ja teadmisterohke päev keemia laboris.

Vastseliina Gümnaasium osales projektis „Ajarännak 1869”

May 30th, 2019

Vastseliina Gümnaasiumi 8.-9. klassi õpilaste ajarännak aastasse 1869 toimus 28. mail. Seekordne ajarännak on pühendatud laulupeo 150. aastapäevale. Ajas rännatakse tagasi I üldlaulupeo toimumise aasta maikuusse. Just siis tuli teha otsus laulupeol osalemise kohta ning viimane aeg oli oma lauluoskusi lihvida.  Kuidas see kõik 150 aastat tagasi Vastseliinas võis olla, seda meie kooli õpilased läbi teha proovisidki. Eelnevalt olime kokku leppinud, et kel vähegi võimalik, riietub sellele ajale kohaselt. Õpetajate juhendamisel loeti 1869. aasta Eesti Postimeest, koostati ajajoon 50 esimese priiuse aasta kohta, harjutati laulupeo laule, uuriti rahvariideid, tantsiti kaerajaani, õmmeldi valmis laulukoori lipp. Pikalt arutleti ja mõeldi selle üle, kuidas ja kes Tartusse üldlaulupeole lähevad, mitu päeva kulub peol käimisele, mida kaasa võtta ja kus ööd olla. Kuigi 150 aastat tagasi otsustati Vahtsõliinast mitte minna, siis meie õpilastest koosnev koor otsustas, et laulupeole tuleb minna: lähevad mehed ja lähevad jalgsi. Ajarännak lõpetati ühise tantsu, ühiskoori laulude ja ahjusooja leiva söömisega. Ajarännakus osales 44 õpilast ja 7 õpetajat.

Ülle Orhidejeva

Vastseliina gümnaasiumi ajalooõpetaja

Petseri kool 100!

February 11th, 2019

Suurejoonelised pidustused 100-aastases Petseri koolis.
9. veebruaril tähistas meie sõpruskool Petseri Lingvistiline Gümnaasium
100. aastapäeva. Juubeliüritusel osales meie kooli delegatsioon eesotsas direktor
Kristi Pettaiga.
Aktus-kontserdil said sõna ja jagasid tunnustust Pihkva oblasti ja Petseri
rajooni kõrged riigiametnikud ning Petseri kloostri esindaja. Tunnustati kooli ja
õpetajaid õpilaste väga heade tulemuste eest aineolümpiaadidel, konkurssidel
ja riigieksamitel. Eesti haridus- ja teadusministeeriumi delegatsioon tänas kooli
ning eesti keele õpetajat tehtud töö eest. Sõnavõtud vaheldusid õpilaste
suurepäraste etteastetega.
Ametlikule osale järgnes koosviibimine, pildistamine ja külaliste
õnnitlused.

Siina Kall
Projektitöö koordinaator

 

 Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

October 22nd, 2018

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“ 24. oktoober 2018.

Õppepäev toimub Hotell Tartu OÜ (Soola 3, Tartu)

PÄEVAKAVA

7.45 Väljasõit Vastseliinast ja Varstust

9.00-9.30 Saabumine-kogunemine

9.30-11.00 Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja suhtlemistehnikad”. Sissejuhatus õppepäeva. Õppepäeva metoodika tutvustamine, oodatavad õpitulemused.

11.00-11.15 Sirutus

11.15-12.45 Töötamine

12.45-13.30 Lõunapaus

13.30-15.00 Töötamine

15.00-15.15 Sirutus

15.15-17.00 Töötamine. Kokkuvõte õppepäevast, osalejate tagasiside.

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist  paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti.

Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks, suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.

Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17). Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Kino maale

October 10th, 2018

Filmifestival KINO MAALE toimub ajavahemikus 8.–28.10. 2018 ja toob festivali lastele ja noortele ning täiskasvanutele lähemale, peaaegu kodu uksepakule. Filmifestival Kino maale, mis toimub teist aastat, toob oktoobris esmakordselt 15 maakonnas ja ligi 90 vaatamiskohas vaatajateni kolm värviküllast filminädalat, keskendudes  animatsioonile ja eeskätt Heiki Ernitsa loomingule, kes tähistas tänavu kevadel oma 65. sünnipäeva.

Festivali korraldavad Tapa Vallavalitsus koos MTÜ Tapa Linna Arengu Selts. Projekti rahastavad ja toetavad peale korraldajate veel Leader Eesti programm, MTÜ Arenduskoda, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

July 20th, 2018

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad
õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma,
õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas
efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates
vormides on haridussüsteemi edu võti. õppimist. Oluline on, et õpetajad saavad olla nii
Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi
õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate
enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks,
suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.
Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste
vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam
teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad
õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese
õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes
toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.
Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide
analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;
„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste
rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et
omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme
innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat
õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda
muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja
suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge
probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.
Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17).
Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.
24.10.2018 toimub Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja
suhtlemistehnikad“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Eesti 100×100 pesakasti erametsa

June 11th, 2018

Vastseliina gümnaasiumi õpilased osalesid koos tehnoloogiaõpetaja Geenart Nageli eestvõtmisel
projektis “Eesti 100×100 pesakasti erametsa”. Esmaspäeval, 11.juunil kell 10.00 anti
tehnoloogiaklassis üle Võrumaa Metsaühistule 100 õpilaste valmistatud pesakasti. Pesakastid
võtsid vastu Võrumaa Metsaühistu aseesimees Erki Sok ja Võrumaa Metsaühistu juhatuse liige
Toomas Uibo. Erki Soku sõnul antakse pesakastid talunikele, kes osalesid Talumetsamajandamise
konkursil. Pesakastide ehitamist toetasid kool, õpetaja Geenart Nagel ja Förmann NT AS
saetööstus. Projekti algataja oli Eesti Erametsaliit.

Pildid

Kooli õppenõukogu toimumise ajad 2017/2018.õa

January 29th, 2018
 • 29. august 2017
 • 28. november 2017
 • 23. veebruar 2018
 • 06. juuni 2018
 • 20. juuni 2018
 • 29. august 2018

Valmis õpiala

January 18th, 2018

Vastseliina gümnaasiumi õpilasesinduse liikme Melany Regle Languse eestvõtmisel ja Vastseliina vallvalitsuse toetamisel said õpilased endale II korrusele õpiala.

 

 

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

December 29th, 2017

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Vastseliina alevikus. Meie kooli õpilased on väga muusikahuvilised. Projektiga „Kandlemäng kaunistab laulu“ loodame koolile soetada klassikomplekti jagu väikekandleid.

Pillimäng köidab alati ning osata mängida pilli ja laulda samal ajal on lausa müstiline kogemus. Iga kord, kui ütlen, et nüüd mängime pilli, siis hakkab peale võistlus, kes esimesena seda teha saab.

Koolis on valik löökpille, kuid puuduvad meloodiapillid. Meie kooli õpilaste suureks unistuseks on saada päris väikekandled.

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

Toetajatele tänutäheks tänu ja kingitused!

http://www.hooandja.ee/projekt/kandlemang-kaunistab-laulu

Külalised koolis

December 19th, 2017

Vastseliina gümnaasiumis käis külas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Kunstide ja tehnoloogia eriala magistriõppe üliõpilased ja õppejõud. Tutvusid
töökojaga, kursuste korraldamise võimalusega ja uurisid põhjalikult metoodika
alast näitust – puit, metall, nahk, keraamika, klaas ja kivi.

Pilte saab näha siit: https://photos.app.goo.gl/l0EwrptyZitEbDqM2

 

Tunnustused

November 17th, 2017

Palju häid uudiseid! Võrumaa aasta huvijuht 2017 on meie Kertu Torn ja Vastseliina valla aasta noor 2017 on Melany Regle Langus. Meie kooli õpilane Kärt Karro valiti Meremäe valla aasta nooreks 2017. SUURED ÕNNESOOVID! Eile, 16. novembril Haridusportaali konverentsil ERMis tunnustati silmapaistvaid haridusjuhte: Vasteliina gümnaasiumi direktor Kristi Pettai pälvis Aasta Haridusijuht 2017 II preemia. Koolijuhi tegevus ja isiklik eeskuju hariduse valdkonnas on 2017 aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Vastseliina gümnaasiumi arengut.

Õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“

November 2nd, 2017

23.-24. oktoober toimus Vastseliina gümnaasiumi koolimeeskonna 2-päevane õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“, projekti toetas Innove „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.

 

Esimese päeva lektoriks oli Indrek Maripuu ja teemaks „Mõttemustrite murdmine“ ning  teisel päeval rääkis Jaanika Käst „Õpetajatevahelised koostöövõimalused toetamaks kaasavat haridust koolis“.

Koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ aitas meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid.

Kogeti ühist eduelamust, õpiti üksteist paremini tundma, õpiti üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muutub õpilase jaoks õppimine huvitavamaks ja üheskoos saadakse nii paremini iga õppijat  toetada.

Õpetajatevaheline koostöö oli väga edukas: jagati parimat praktikat ja samas ka arutati kitsaskohtade üle ja leiti parimad võimalused tegevuste elluviimisel seatud eesmärkide saavutamiseks.

Teise koolituspäeva keskseks teemaks oli kaasava hariduse rakendamine koolis läbi õppematerjali kohandamise ja parimate  aktiivõppe meetodite tutvustamine ja õpetaja praktiline kogemus.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.  Ühine õppimine tõestas, et üheskoos on palju rohkem ideesid ja põnevaid lahendusi, kuidas toetada iga õppijat ja kuidas muuta  koolielu õhinapõhisemaks.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.

Õpiürituse jätkutegevusena on  planeeritud Rakke kooli ja Narva Keeltelütseumi külastamine koosõppimise eesmärgil, kus õpetajad osalevad nii koolitajatena kui ka õppijatena. Õpetajad jagavad oma parimat praktikat, mis  aitab toetada õpetajate professionaalset arengut, tõstab õpetajate kompetentsust ning annab õpetajale julguse õpetada samas  olla ka õppija rollis.

Positiivne emotsioon motiveerib üheskoos organisatsioonis muutusi ellu viima ning mõistma elukestva õppe tähtsust.

 

Õpetajad õpivad üheskoos

October 12th, 2017

 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Vastseliina gümnaasiumi  koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ toimub  23.-24. oktoober 2017.

Koolituse eesmärk on läbi viia 2-päevane õpiüritus, mis aitab meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muuta õpilase jaoks õppimine atraktiivseks ja iga õppijat toetavaks.

Koolimeeskonna õpiüritusega tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks ja järjepidevamaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega.

Õpiüritus  aitab muuta muudatustes osalemise ning ühiste väljakutsete lahendamine põnevaks ja arendavaks, mis omakorda loob eeldused meeskonnatöö paranemiseks ning meeskonnaliikmete sisemise motivatsiooni kasvuks.

 

Keeleprojekt Narvas

October 9th, 2017

28.- 29. septembril külastasid Vastseliina gümnaasiumi neljanda ja viienda klassi õpilased õppetööd toetava keeleprojekti raames Narva Keeltelütseumi. Projekti käigus tutvustasid Narva Keeltelütseumi õpilased oma maakonda. Toimusid õppemängud ja õppeekskursioon Narva vanalinnas. Peale õhtusööki tutvustati meile Vana-Narva teatraliseeritud legende.

Vastseliina gümnaasium 70

October 5th, 2017
 • NB! Spordivõistlused jäävad osalejate vähesuse tõttu ära!
 • Kell 18.00 toimub Vastseliina gümnaasiumi sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus.

Projektikohtumine

June 12th, 2017

10.-16. juunini toimub noortekohtumiste projekti  „Eluks on valmis“raames laager. Laagris osaleb kaheksa Narva Keeltelütseumi noort ja kaheksa Vastseliina Gümnaasiumi noort vanuses 13-16. Projekti käigus omandavad õpilased ellujäämisoskusi ning põhitõdesid, kuidas iseseisvas elus hakkama saada.  Õpilased külastavad erinevaid kohalikke asutusi ja ettevõtteid, et saada aimu  töömaastiku tegemistest.  Samuti õpivad noored, kuidas tööturul hakkama saada, kuidas koostada eelarvet, kuidas suhelda võõraste inimestega ning kuidas võõras keskkonnas hakkama saada.  Laagri käigus saavad Narva noored praktiseerida eesti keelt ning vastupidi Vastseliina noored vene keelt.  Projekti toetab SA Archimedes.

Pakume tööd

May 22nd, 2017
Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIKOHALE (1,0)

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, väga  head suhtlemis- ja koostööoskust,  positiivset ellusuhtumist ja  pingetaluvust.
Omalt poolt pakume toetavat ja sõbralikku kollektiivi,  kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi
Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. juuniks e-posti aadressile kool@vastseliina.edu.ee

Lisainfo telefonil 785 1165

Koostöö

February 21st, 2017

Piiriülese koostööprojekti raames andsis 20. veebruaril Vastseliina Gümnaasiumi õpetajad Külli Lendsaar, Terje Mägi ja Annela Tohv eesti keele tunde Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis.