Üleskutse

Posted on: November 11th, 2021 by vastseliinaadmin No Comments

Hea kogukonnaliige!

Kaasav eelarve annab kogukonnaliikmetele võimaluse ettepanekute esitamiseks omavalitsusele väikesemahuliste, kuid kogukonnale oluliste investeeringute läbiviimiseks. Kuigi kaasava eelarve investeeringute maht pole suur, annab see ettepaneku esitajatele võimaluse oma kodukoha arengut suunata ja mõjutada.
Anna oma hääl Vastseliina madalseiklusraja poolt!

Leave a Reply