Külas Jüri Ratas

Posted on: September 23rd, 2022 by vastseliinaadmin No Comments

Täna andis Riigikogu esimees Jüri Ratas Vastseliina gümnaasiumi 9.-12.
klassi õpilastele külalistunni teemal “Eesti saavutused ja väljakutsed”.
Tunnis käsitletu pani õpilasi  kaasa mõtlema, sest küsite nende
arvamust, kuidas asjad neile paistavad. Auditoorium muutus hiirvaikseks,
kui Jüri Ratas küsis, et kes näeb ennast tulevikus Vastseliina
piirkonnas elamas ja tegutsemas.

Pärast tundi arutleti kuuldu-nähtu üle ja õpilased nentisid tõsiasja, et
nad peaksid olema aktiivsemad kaasarääkijad ja arvamuse avaldajad, sest
teemad oli huvitavad ja kõnetasid tegelikult  kõiki.

 

Leave a Reply