Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

Posted on: October 22nd, 2018 by vastseliinaadmin No Comments

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“ 24. oktoober 2018.

Õppepäev toimub Hotell Tartu OÜ (Soola 3, Tartu)

PÄEVAKAVA

7.45 Väljasõit Vastseliinast ja Varstust

9.00-9.30 Saabumine-kogunemine

9.30-11.00 Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja suhtlemistehnikad”. Sissejuhatus õppepäeva. Õppepäeva metoodika tutvustamine, oodatavad õpitulemused.

11.00-11.15 Sirutus

11.15-12.45 Töötamine

12.45-13.30 Lõunapaus

13.30-15.00 Töötamine

15.00-15.15 Sirutus

15.15-17.00 Töötamine. Kokkuvõte õppepäevast, osalejate tagasiside.

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist  paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti.

Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks, suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.

Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17). Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Leave a Reply