Õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“

Posted on: November 2nd, 2017 by vastseliinaadmin No Comments

23.-24. oktoober toimus Vastseliina gümnaasiumi koolimeeskonna 2-päevane õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“, projekti toetas Innove „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.

 

Esimese päeva lektoriks oli Indrek Maripuu ja teemaks „Mõttemustrite murdmine“ ning  teisel päeval rääkis Jaanika Käst „Õpetajatevahelised koostöövõimalused toetamaks kaasavat haridust koolis“.

Koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ aitas meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid.

Kogeti ühist eduelamust, õpiti üksteist paremini tundma, õpiti üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muutub õpilase jaoks õppimine huvitavamaks ja üheskoos saadakse nii paremini iga õppijat  toetada.

Õpetajatevaheline koostöö oli väga edukas: jagati parimat praktikat ja samas ka arutati kitsaskohtade üle ja leiti parimad võimalused tegevuste elluviimisel seatud eesmärkide saavutamiseks.

Teise koolituspäeva keskseks teemaks oli kaasava hariduse rakendamine koolis läbi õppematerjali kohandamise ja parimate  aktiivõppe meetodite tutvustamine ja õpetaja praktiline kogemus.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.  Ühine õppimine tõestas, et üheskoos on palju rohkem ideesid ja põnevaid lahendusi, kuidas toetada iga õppijat ja kuidas muuta  koolielu õhinapõhisemaks.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.

Õpiürituse jätkutegevusena on  planeeritud Rakke kooli ja Narva Keeltelütseumi külastamine koosõppimise eesmärgil, kus õpetajad osalevad nii koolitajatena kui ka õppijatena. Õpetajad jagavad oma parimat praktikat, mis  aitab toetada õpetajate professionaalset arengut, tõstab õpetajate kompetentsust ning annab õpetajale julguse õpetada samas  olla ka õppija rollis.

Positiivne emotsioon motiveerib üheskoos organisatsioonis muutusi ellu viima ning mõistma elukestva õppe tähtsust.

 

Leave a Reply