Kuu tegija

Posted on: October 11th, 2021 by vastseliinaadmin No Comments

Kõik me vajame märkamist ja tunnustust – selleks on ellu kutsutud
tiitel “Kuu tegija”!
Kuu Tegija peab olema aktiivne isik või kollektiiv, kes on oma tegevusega silma paistnud ning kelle töö või loominguliste saavutuste üle
võib uhkust tunda kogu Vastseliina Gümnaasiumi koolipere.
Märkame meie kooli aktiivseid
õpilasi, töötajaid, lapsevanemaid, koostööpartnereid! Ootame ettepanekuid (nime ja lühikest kommentaari, miks sinu kandidaat
väärib tunnustamist kuu tegijana) iga kuu 27. kuupäevaks lingil https://lingid.ee/kuutegija
Igal kuul teeb ettepanekutest valiku meie kooli õpilasesindus koostöös kooli juhtkonnaga.
Kuu tegija nime(d) teeme teatavaks kooli Facebooki lehel, kooli kodulehel ja kuu tegija autahvlil.
Märka ja tunnusta inimesi enda ümber!

Leave a Reply