Vastuvõtt

Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:

VASTUVÕTT PÕHIKOOLI KLASSIDESSE

AVALDUS PÕHIKOOLI 

  • sisseastuja isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID kaart, pass)
  • tervisekaart selle olemasolul
  • foto õpilaspileti jaoks (3×4)

 

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMISSE

Vastuvõtt 10. klassi toimub vestluse ja 9.klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. Määravaks saavad ka põhiainete aastahinded tunnistusel.

10. klassi astumiseks vajaminev avalduse vorm. Avaldus gümnaasiumisse astumiseks

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks (lae alla doc fail)

 

Comments are closed.