Vastuvõtt

Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:

VASTUVÕTT ESIMESSE KLASSI

Avaldus esimesse klassi astumiseks (doc)

Avaldus esimesse klassi astumiseks (pdf)

 

VASTUVÕTT PÕHIKOOLI KLASSIDESSE

Avaldus põhikooli astumiseks (doc)

Avaldus põhikooli astumiseks (pdf)

 

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMISSE

Vastuvõtt 10. klassi toimub vestluse ja 9.klassi tunnistusel olevate hinnete alusel. Määravaks saavad ka põhiainete aastahinded tunnistusel.

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks (pdf)

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks (doc)

 

Comments are closed.