Õpetajad

Kristi
Pettai
direktor, eesti keel, kirjanduskristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Küllike
Nagel
õppejuht, matemaatikakyllike.nagel@vastseliina.edu.ee
Tiim
Salumägi
haridustehnoloog, arvutiõpetustiim.salumagi@vastseliina.edu.ee
Terje
Mägi
1. klassi klassijuhataja, inglise keelterje.magi@vastseliina.edu.ee
Valentina
Larionova
2. klassi klassijuhatajavalentina.larionova@vastseliina.edu.ee
Lea
Lehiste
3. klassi klassijuhatajalea.lehiste@vastseliina.edu.ee
Ülle
Lepp
4. klassi klassijuhataja, inglise keelylle.lepp@vastseliina.edu.ee
Kertu
Torn
5. klassi klassijuhataja, huvijuhthuvijuht@vastseliina.edu.ee
Liia
Mark
6. klassi klassijuhataja, bioloogia, geograafialiia.mark@vastseliina.edu.ee
Külli Lendsaar7. klassi klassijuhataja, eesti keel, eripedagoog-logopeedkylli.lendsaar@vastseliina.edu.ee
Antonina
Keir
8. klassi klassijuhataja, vene keelantonina.keir@vastseliina.edu.ee
Siiri
Toomik
9. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, kunstsiiri.toomik@vastseliina.edu.ee
Eve
Kuljus
10. klassi klassijuhataja, matemaatika, arvutiõpetuseve.kuljus@vastseliina.edu.ee
Annela
Tohv
11. klassi klassijuhataja, eesti keel, tantsuõpetusannela.tohv@vastseliina.edu.ee
Marika
Lepp
füüsika, keemiamarika.lepp@vastseliina.edu.ee
Ülle Orhidejevaajalugu, ühiskonnaõpetusylle.orhidejeva@vastseliina.edu.ee
Merle
Kons
muusikamerle.kons@vastseliina.edu.ee
Geenart
Nagel
tööõpetusgeenart.nagel@vastseliina.edu.ee
Helen
Armus
pikapäevarühma kasvatajahelen.armus@vastseliina.edu.ee
Ülle
Sõna
kehaline kasvatusylle.sona@vastseliina.edu.ee
Elina
Ernits
kehaline kasvatuselina.ernits@vastseliina.edu.ee

Comments are closed.