Õpetajad

Kristi
Pettai
direktorkristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Küllike
Nagel
õppejuht, matemaatikakyllike.nagel@vastseliina.edu.ee
Jaana
Novikov
eripedagoog - sotsiaalpedagoog jaana.novikov@vastseliina.edu.ee
Terje
Mägi
1. klassi klassijuhataja, inglise keelterje.magi@vastseliina.edu.ee
Kertu
Torn
2. klassi klassijuhatajakertu.torn@vastseliina.edu.ee
Marje
Ilves
3. klassi klassijuhatajamarje.ilves@vastseliina.edu.ee
Lea
Lehiste
3. klassi õpperühma õpetajalea.lehiste@vastseliina.edu.ee
Külli Lendsaar 4. klassi klassijuhataja, eesti keel, eripedagoog-logopeedkylli.lendsaar@vastseliina.edu.ee
Valentina
Larionova
5. A klassi klassijuhatajavalentina.larionova@vastseliina.edu.ee
Indrek
Noorsalu
5. B klassi klassijuhataja, huvijuhthuvijuht@vastseliina.edu.ee
Tiim
Salumägi
6. klassi klassijuhataja, haridustehnoloog, arvutiõpetus, matemaatika tiim.salumagi@vastseliina.edu.ee
Maaja
Glaser
7. klassi juhataja, vene keelmaaja.glaser@vastseliina.edu.ee
Annela
Tohv
8. klassi klassijuhataja, eesti keelannela.tohv@vastseliina.edu.ee
Siiri
Toomik
9. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, kunstsiiri.toomik@vastseliina.edu.ee
Elina
Ernits
10. ja 12. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus, terviseõpetus, saksa keelelina.ernits@vastseliina.edu.ee
Ülle Orhidejeva11. klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetusylle.orhidejeva@vastseliina.edu.ee
Kadi
Lillmaa
matemaatikakadi.lillmaa@vastseliina.edu.ee
Külli
Rood
matemaatikakylli.rood@vastseliina.edu.ee
Ülle
Lepp
inglise keelylle.lepp@vastseliina.edu.ee
Siiri
Laur
inglise keelsiiri.laur@vastseliina.edu.ee
Merlis
Pajustik
füüsika, keemiamerlis.pajustik@vastseliina.edu.ee
Liia
Mark
geograafia, bioloogialiia.mark@vastseliina.edu.ee
Kätlin
Veddel
muusikakatlin.veddel@vastseliina.edu.ee
Taavi
Mölder
tehnoloogiaõpetustaavi.molder@vastseliina.edu.ee
Geenart
Nagel
joonestaminegeenart.nagel@vastseliina.edu.ee
Helen
Armus
pikapäevarühma õpetajahelen.armus@vastseliina.edu.ee
Ülle
Sõna
kehaline kasvatusylle.sona@vastseliina.edu.ee
Zinaida
Kall
Ukraina õpilaste mentorõpetajasiina@kall.ee

Comments are closed.