Õpetajad

Kristi
Pettai
direktorkristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Küllike
Nagel
õppejuht, matemaatikakyllike.nagel@vastseliina.edu.ee
Terje
Mägi
2. klassi klassijuhataja, inglise keelterje.magi@vastseliina.edu.ee
Kertu
Torn
3.b klassijuhataja, klassiõpetajakertu.torn@vastseliina.edu.ee
Kerim
Çalişir
4.b klassijuhataja, inglise keel kerim.calisir@vastseliina.edu.ee
Külli Lendsaar 5. klassi klassijuhataja, eesti keel, eripedagoog-logopeedkylli.lendsaar@vastseliina.edu.ee
Jaana
Novikov
6.a klassijuhataja, eripedagoog - sotsiaalpedagoog jaana.novikov@vastseliina.edu.ee
Indrek
Noorsalu
6.b klassijuhataja, huvijuhthuvijuht@vastseliina.edu.ee
Tiim
Salumägi
7. klassi klassijuhataja, haridustehnoloog, arvuti￵petus, matemaatika tiim.salumagi@vastseliina.edu.ee
Ülle
Lepp
8.a klassijuhataja, inglise keelylle.lepp@vastseliina.edu.ee
Jane
Reiljan-Prätz
8.b klassijuhataja, muusikaõpetus, laulukoorid ja solistidjane.reiljan.pratz@vastseliina.edu.ee
Annela
Tohv
9. klassi klassijuhataja, eesti keel ja kirjandus, tantsuõpetusannela.tohv@vastseliina.edu.ee
Elina
Ernits
10. ja 11. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus, terviseõpetus, saksa keelelina.ernits@vastseliina.edu.ee
Ülle Orhidejeva12. klassi klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetusylle.orhidejeva@vastseliina.edu.ee
Kadi
Lillmaa
matemaatikakadi.lillmaa@vastseliina.edu.ee
Heli
Lumi
loodusõpetus, bioloogia, geograafiaheli.lumi@vastseliina.edu.ee
Triinu
Guerrin
soome keeltriinu.guerrin@vastseliina.edu.ee
Merlis
Pajustik
füüsika, keemiamerlis.pajustik@vastseliina.edu.ee
Liia
Mark
geograafia, bioloogialiia.mark@vastseliina.edu.ee
Siiri
Toomik
käsitöö ja kodundus, kunstsiiri.toomik@vastseliina.edu.ee
Anni
Aste
tehnoloogiaõpetusanni.aste@vastseliina.edu.ee
Geenart
Nagel
joonestaminegeenart.nagel@vastseliina.edu.ee
Helen
Armus
pikapäevarühma õpetajahelen.armus@vastseliina.edu.ee
Ülle
Sõna
kehaline kasvatusylle.sona@vastseliina.edu.ee
Zinaida
Kall
Ukraina õpilaste mentorõpetajasiina@kall.ee

Comments are closed.