Õpetajad

Kristi
Pettai
direktor, eesti keel, kirjanduskristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Küllike
Nagel
õppejuht, matemaatikakyllike.nagel@vastseliina.edu.ee
Tiim
Salumägi
haridustehnoloog, arvutiõpetustiim.salumagi@vastseliina.edu.ee
Valentina
Larionova
1a. klassi klassijuhatajavalentina.larionova@vastseliina.edu.ee
Kertu
Torn
1b. klassi klassijuhataja, huvijuhthuvijuht@vastseliina.edu.ee
Lea
Lehiste
2. klassi klassijuhatajalea.lehiste@vastseliina.edu.ee
Terje
Mägi
3. klassi klassijuhataja, inglise keelterje.magi@vastseliina.edu.ee
Annela
Tohv
4. klassi klassijuhataja, eesti keel, tantsuõpetusannela.tohv@vastseliina.edu.ee
Siiri
Toomik
5. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, kunstsiiri.toomik@vastseliina.edu.ee
Ülle
Lepp
6. klassi klassijuhataja, inglise keelylle.lepp@vastseliina.edu.ee
Antonina
Keir
7. klassi klassijuhataja, vene keelantonina.keir@vastseliina.edu.ee
Liia
Mark
8. klassi klassijuhataja, bioloogia, geograafialiia.mark@vastseliina.edu.ee
Külli Lendsaar9. klassi klassijuhataja, eesti keel, eripedagoog-logopeedkylli.lendsaar@vastseliina.edu.ee
Ülle Orhidejeva10. -11. -12. klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetusylle.orhidejeva@vastseliina.edu.ee
Eve
Kuljus
matemaatika, arvutiõpetuseve.kuljus@vastseliina.edu.ee
Annabel
Moltsaar
inglise keelannabel.moltsaar@vastseliina.edu.ee
Marika
Lepp
füüsika, keemiamarika.lepp@vastseliina.edu.ee
Merle
Kons
muusikamerle.kons@vastseliina.edu.ee
Geenart
Nagel
tehnoloogiaõpetusgeenart.nagel@vastseliina.edu.ee
Helen
Armus
pikapäevarühma kasvatajahelen.armus@vastseliina.edu.ee
Ülle
Sõna
kehaline kasvatusylle.sona@vastseliina.edu.ee
Elina
Ernits
kehaline kasvatus, terviseõpetuselina.ernits@vastseliina.edu.ee
Elle
Puusepp
saksa keelelle.puusepp@vastseliina.edu.ee
Zinaida
Kall
vene keel, koostööprojektide koordinaator siina@kall.ee

Comments are closed.