Üldinfo

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Võru vallas Vastseliina alevikus. Koolis õpib hetkel 269 õpilast. Klassikomplekte on kokku 12, neist 3 gümnaasiumiastmes ja 9 põhikooli osas.

Comments are closed.