Üldinfo

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Võru vallas Vastseliina alevikus. Koolis õpib hetkel 261 õpilast. Klassikomplekte on kokku 14, neist 3 gümnaasiumiastmes ja 11 põhikooli osas.

Comments are closed.