Üldinfo

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Võru vallas Vastseliina alevikus. Koolis õpib hetkel 231 õpilast. Klassikomplekte on kokku 12, neist 3 gümnaasiumiastmes (35 õpilasega) ja 9 põhikooli osas (196 õpilasega).

Comments are closed.