Õppematerjalid

Õppetööks vajalikud vahendid 2021/2022 õa.  on klasside kaupa leitavad aadressilt: VAHENDID

  • Õpetaja Terje Mägi multimeedia õppematerjalid ja tundides valminud tööd asuvad SIIN
  • Õpetaja Terje Mägi inglise keele lisamaterjalid asuvad SIIN 
  •  õppematerjal õpiku Kein Problem juurde
  •  Kunsti, käsitöö ja kodunduse tundides tehtud tööd

Comments are closed.