Õppematerjalid

Õppetööks vajalikud materjalid klasside kaupa on leitavad aadressilt: http://lingid.ee/oppetoo

ek

 
  • õp Terje Mägi inglise keele lisamaterjalid asuvad SIIN 

 
  •  õppematerjal õpiku Kein Problem juurde

  •  Kunsti, käsitöö ja kodunduse tundides tehtud tööd

Comments are closed.