Asukoht

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Võru vallas Vastseliina alevikus.
Koolis õpib hetkel 264 õpilast. Klassikomplekte on kokku 16, neist 3 gümnaasiumiastmes ja 13 põhikooli osas.

Comments are closed.