Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse

põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks

 

 

 

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018.

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad
õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma,
õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas
efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates
vormides on haridussüsteemi edu võti. õppimist. Oluline on, et õpetajad saavad olla nii
Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi
õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate
enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks,
suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.
Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste
vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam
teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad
õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese
õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes
toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.
Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide
analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et
omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme
innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat
õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda
muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja
suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge
probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.
Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17).
Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.
24.10.2018 toimub Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja
suhtlemistehnikad“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

 

Teadlikult probleemidele vastu – Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev

 

Comments are closed.