Petseri kool 100!

Posted on: February 11th, 2019 by vastseliinaadmin No Comments

Suurejoonelised pidustused 100-aastases Petseri koolis.
9. veebruaril tähistas meie sõpruskool Petseri Lingvistiline Gümnaasium
100. aastapäeva. Juubeliüritusel osales meie kooli delegatsioon eesotsas direktor
Kristi Pettaiga.
Aktus-kontserdil said sõna ja jagasid tunnustust Pihkva oblasti ja Petseri
rajooni kõrged riigiametnikud ning Petseri kloostri esindaja. Tunnustati kooli ja
õpetajaid õpilaste väga heade tulemuste eest aineolümpiaadidel, konkurssidel
ja riigieksamitel. Eesti haridus- ja teadusministeeriumi delegatsioon tänas kooli
ning eesti keele õpetajat tehtud töö eest. Sõnavõtud vaheldusid õpilaste
suurepäraste etteastetega.
Ametlikule osale järgnes koosviibimine, pildistamine ja külaliste
õnnitlused.

Siina Kall
Projektitöö koordinaator

 

Leave a Reply