Õppetöö

pilt

ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID

Kooli peamised eesmärgid 2019/2020. õppeaastal

 

 1. Iga õpilase individuaalse arengu suunamine ja valikuterikka õppe võimaldamine.
 2. Kõigi HEV osapoolte koostöö koordineerimine, kaasavad läbirääkimised ning õppimine.
 3. Ettevõtliku noore kujundamine läbi julge ja tegusa kaasalöömise.
 4. Digioskuste ohutu kasutamine

 

 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane:

 • Väärtustab õppimist
 • Austab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest
 • Suudab otsustada, vastutada
 • Tunneb ja täidab ühiskonnas üldkehtivaid reegleid
 • Suhtub lugupidavalt isamaasse, austab teiste rahvaste kultuure
 • Eesmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida
 • Loov ja ettevõtlik
 • Innustab kaaslasi oma eeskujuga
 • Innovaatiliste ideedega õppija
 • Näeb ja mõistab vajadust teha koostööd
 • Arendab kehalisi võimeid ja hindab tervislikke eluviise

 

Tundide ajad

 
ESMASPÄEVTEISIPÄEV-REEDE
8.35 – 8.50 (klassijuhataja tund) 1. tund. 8.35 – 9.20
1. tund 8.55 - 9.40Hommikupuder
Hommikupuder2. tund 9.35 – 10.20
2. tund 9.55 - 10.403. tund 10.30 – 11.15
I söögivahetundI söögivahetund
3. tund 11.05 - 11.504. tund 11.40 – 12.25
4. tund 12.00 - 12.45II söögivahetund
II söögivahetund5. tund 12.45 – 13.30
5. tund 13.05 - 13.456. tund 13.40 – 14.25
6.tund 13.50 - 14.307. tund 14.30 – 15.15
7.tund 14.35 - 15.15

Konsultatsioonide ajad

Kliki, et vaadata konsultatsioonide aegu 2019/2020 õa

 

Õppeperioodide ajad v.a lõpuklassid

 1. trimester 02.09.2019 – 29.11.2019
 2. trimester 02.12.2019 – 23.02.2020
 3. trimester 02.03.2020 – 09.06.2020

Vaheajad 2019/2020. õppeaastal

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

 

 

 

Comments are closed.