Õppetöö

pilt

[sc:Anchor tag=”yldeesmargid” ]

ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID

Kooli peamised eesmärgid 2023/2024. õppeaastal

1. Igale õpilasele valikuterikka õppe võimaldamine ja individuaalse arengu suunamine
koostöises õppimises.
2. HEV õpilaste süsteemne toetamine (sh andeka õpilase toetamine).
3. Ettevõtliku noore kujundamine meeskonnatöös julge ja tegusa kaasalöömise kaudu.
4. Õppija ja õpetaja toetamine kaasaegsete digilahenduste kasutuselevõtmisega õppetöös.

 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane:

 • Väärtustab õppimist
 • Austab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest
 • Suudab otsustada, vastutada
 • Tunneb ja täidab ühiskonnas üldkehtivaid reegleid
 • Suhtub lugupidavalt isamaasse, austab teiste rahvaste kultuure
 • Eesmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida
 • Loov ja ettevõtlik
 • Innustab kaaslasi oma eeskujuga
 • Innovaatiliste ideedega õppija
 • Näeb ja mõistab vajadust teha koostööd
 • Arendab kehalisi võimeid ja hindab tervislikke eluviise

 

Tundide ajad

 

ESMASPÄEVTEISIPÄEV-REEDE
8.35 – 9.05 (klassijuhataja tund) 1. tund. 8.35 – 9.20
HommikupuderHommikupuder
1. tund 9.20 - 10.002. tund 9.35 – 10.20
2. tund 10.10 - 10.503. tund 10.30 – 11.15
I söögivahetundI söögivahetund
3. tund 11.15 - 11.554. tund 11.40 – 12.25
4. tund 12.05 - 12.45II söögivahetund
II söögivahetund5. tund 12.45 – 13.30
5. tund 13.05 - 13.456. tund 13.40 – 14.25
6.tund 13.50 - 14.307. tund 14.30 – 15.15
7.tund 14.35 - 15.15

 

Konsultatsioonide ajad

Kliki, et vaadata konsultatsioonide aegu 2023/2024 õa

 

Õppeperioodide ajad v.a lõpuklassid

1) I trimester – 1. september 2023. a kuni 30. november 2023. a;
2) II trimester – 1. detsember 2023. a kuni 28. veebruar 2024. a;
3) III trimester (v.a lõpuklassid) – 1. märts 2024. a kuni 12. juuni 2024. a.

Vaheajad 2023/2024. õppeaastal

1) I vaheaeg – 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg – 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg – 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) – 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) – 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

 

 

 

 

Comments are closed.