Õppetöö

pilt

ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID

Kooli peamised eesmärgid 2021/2022. õppeaastal

1. Iga õpilase individuaalse arengu suunamine ja valikuterikka õppe võimaldamine.
2. 2.Tugispetsialistide ja õpetajate koostöö võimestamine HEV õpilaste toetamisel.
3. Ettevõtliku noore kujundamine julge ja tegusa kaasalöömise kaudu.
4. IKT-alaste õppetöö parimate praktikate jagamine.
5. Uudsed digilahendused õppetöös ning tehnoloogilise kirjaoskuse arendamine
toetamaks nii õppijat kui ka õpetajat.

 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane:

 • Väärtustab õppimist
 • Austab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest
 • Suudab otsustada, vastutada
 • Tunneb ja täidab ühiskonnas üldkehtivaid reegleid
 • Suhtub lugupidavalt isamaasse, austab teiste rahvaste kultuure
 • Eesmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida
 • Loov ja ettevõtlik
 • Innustab kaaslasi oma eeskujuga
 • Innovaatiliste ideedega õppija
 • Näeb ja mõistab vajadust teha koostööd
 • Arendab kehalisi võimeid ja hindab tervislikke eluviise

 

Tundide ajad

 
ESMASPÄEVTEISIPÄEV-REEDE
8.35 – 8.50 (klassijuhataja tund) 1. tund. 8.35 – 9.20
1. tund 8.55 - 9.40Hommikupuder
Hommikupuder2. tund 9.35 – 10.20
2. tund 9.55 - 10.403. tund 10.30 – 11.15
I söögivahetundI söögivahetund
3. tund 11.05 - 11.504. tund 11.40 – 12.25
4. tund 12.00 - 12.45II söögivahetund
II söögivahetund5. tund 12.45 – 13.30
5. tund 13.05 - 13.456. tund 13.40 – 14.25
6.tund 13.50 - 14.307. tund 14.30 – 15.15
7.tund 14.35 - 15.15

Konsultatsioonide ajad

Kliki, et vaadata konsultatsioonide aegu 2021/2022 õa

 

Õppeperioodide ajad v.a lõpuklassid

 1. trimester 01.09.2021 – 30.11.2021
 2. trimester 01.12.2022 – 28.02.2022
 3. trimester 01.03.2022 – 13.06.2022

Vaheajad 2021/2022. õppeaastal

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

 

 

 

Comments are closed.