Õppetöö

pilt

ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID

Kooli peamised eesmärgid 2017./2018. õppeaastal

 • Meeskonnatöö arendamine lähtuvalt õpilaste individuaalsusest õpetamisel.
 • Õpilaste kui ka õpetajate digipädevuse toetamine.
 • Tugivõrgustikutöö tõhustamine õpilaste ja õpetajate toetamisel.

 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane:

 • Väärtustab õppimist
 • Austab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest
 • Suudab otsustada, vastutada
 • Tunneb ja täidab ühiskonnas üldkehtivaid reegleid
 • Suhtub lugupidavalt isamaasse, austab teiste rahvaste kultuure
 • Eesmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida
 • Loov ja ettevõtlik
 • Innustab kaaslasi oma eeskujuga
 • Innovaatiline
 • Näeb ja mõistab vajadust teha koostööd
 • Arendab kehalisi võimeid ja hindab tervislikke eluviise

 

Tundide ajad

 
ESMASPÄEVTEISIPÄEV-REEDE
8.35 – 8.50 (klassijuhataja tund) 1. tund. 8.35 – 9.20
1. tund 8.55 - 9.40Hommikupuder
Hommikupuder2. tund 9.35 – 10.20
2. tund 9.55 - 10.403. tund 10.30 – 11.15
I söögivahetundI söögivahetund
3. tund 11.05 - 11.504. tund 11.40 – 12.25
4. tund 12.00 - 12.45II söögivahetund
II söögivahetund5. tund 12.45 – 13.30
5. tund 13.05 - 13.456. tund 13.40 – 14.25
6.tund 13.50 - 14.307. tund 14.30 – 15.15
7.tund 14.35 - 15.15

Konsultatsioonide ajad

Õppeperioodide ajad v.a lõpuklassid

 1. trimester   01.09.2016 – 30.11.2016
 2. trimester   01.12.2016 – 28.02.1017
 3. trimester   01.03.2016 – 06.06.2017

Vaheajad 2017/2018. õppeaastal

 • 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
  1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;
  2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;
  3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;
  4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;
  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal

Olümpiaadid

 

 

Comments are closed.