Vabad töökohad!

Posted on: March 25th, 2022 by vastseliinaadmin

Vastseliina Gümnaasium kuulutab 1.-31. mai välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

 
 • klassiõpetaja 1,0;
 • põhikooli matemaatikaõpetaja1,0;
 • põhikooli inglise keele õpetaja 0,75;
 • põhikooli bioloogia- ja geograafiaõpetaja 0,4 ametikohale.

Õpetaja kandidaadile esitatavad nõuded:

 • nõutav haridus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • heal tasemel digipädevusoskus.

Omalt poolt pakume:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • arenemis- ja koolitusvõimalusi;
 • võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.

 

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 31. mai 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Nõutav haridus õpetajale

*Põhikooli õpetaja kvalifikatsiooninõuded on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.

*Põhikooli valikaine õpetaja kvalifikatsiooninõue on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

Võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.

 

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja konkursi huvijuhi ametikohale:

Huvijuhi tööülesanded:

 • ülekooliliste ürituste ja projektide kavandamine ning koordineerimine;
 • huvi- ja ringitegevuse kavandamine ning koordineerimine;
 • arendustegevus ja välissuhtluse koordineerimine;
 • õpilasesinduse töö juhendamine;
 • koolielu kajastamine.

Huvijuhi kandidaadile esitatavad nõuded:

 • nõutav pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus või muu kõrgharidus ja läbitud 160-tunnine noorsootöö kursus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • heal tasemel arvutioskus;
 • hea inglise keele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • 1,0 ametikohta;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • arenemis- ja koolitusvõimalusi;
 • võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.

 

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 31. mai 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja konkursi raamatukoguhoidja ametikohale:

Raamatukoguhoidja kandidaadile esitatavad nõuded:

 • nõutav haridus;
 • väga hea suhtlemis- ja kaasamisoskus;
 • meeskonnatööoskus;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • heal tasemel digipädevusoskus.

Omalt poolt pakume:

 • 1,0 ametikohta;
 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • sõbralikku kollektiivi;
 • tegutsemisvabadust ja palju väljakutseid;
 • arenemis- ja koolitusvõimalusi;
 • võimalus üürida vastrenoveeritud majas stuudiokorterit.

 

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 31. mai 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;

muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja  konkursi koolipsühholoogi  ametikoha (0,4) täitmiseks.

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 16. juuni 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (CV)
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Comments are closed.