Infonumbrid

Kasulikke kontaktnumbreid õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele
• lasteabitelefon 116 111; info@lasteabi.ee; SKA
• ohvriabi 16106; ohvriabi@ensib.ee
• Politsei 112; murelink@politsei.ee
• veebipolitseinik; maarja.punak@politsei.ee
• hädaabinumber 112
• lastearsti infoliin 1599
• perearsti infoliin 1220
• lasteombudsman 693 8424 info@oiguskantsler.ee  www.lasteombudsman.ee
• Võrumaa Rajaleidja keskus 5886 0716

Comments are closed.