Infonumbrid

Kasulikke kontaktnumbreid õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele
• lasteabitelefon 116 111; info@lasteabi.ee; SKA
• ohvriabi 16106; ohvriabi@ensib.ee
• Politsei 112; murelink@politsei.ee
• veebipolitseinik; maarja.punak@politsei.ee
• hädaabinumber 112
• lastearsti infoliin 1599
• perearsti infoliin 1220
• lasteombudsman 693 8424 info@oiguskantsler.ee  www.lasteombudsman.ee
• Kagu-Eesti Rajaleidja keskus Võrus 5886 0716 http://www.rajaleidja.ee/voru

Kooli pidaja: Võru Vallavalitsus
Võrumõisa tee 4a 65605, Võru linn
Koduleht: http://www.voruvald.ee 
telefon: 782 1576;  e-post vald@voruvald.ee 

 

Haldusjärelevalve teostaja
Haridus- ja Teadusministeerium

kontaktandmed: Munga 18, Tartu 50088; e-posti aadress: hm@hm.ee; telefon 735 0222.

Comments are closed.