Õpetajad õpivad üheskoos

Posted on: October 12th, 2017 by vastseliinaadmin No Comments

 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Vastseliina gümnaasiumi  koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ toimub  23.-24. oktoober 2017.

Koolituse eesmärk on läbi viia 2-päevane õpiüritus, mis aitab meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muuta õpilase jaoks õppimine atraktiivseks ja iga õppijat toetavaks.

Koolimeeskonna õpiüritusega tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks ja järjepidevamaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega.

Õpiüritus  aitab muuta muudatustes osalemise ning ühiste väljakutsete lahendamine põnevaks ja arendavaks, mis omakorda loob eeldused meeskonnatöö paranemiseks ning meeskonnaliikmete sisemise motivatsiooni kasvuks.

 

Leave a Reply