Tule tööle!

June 17th, 2020

TULE MEILE TÖÖLE!

Vastseliina Gümnaasium  kuulutab välja konkursi  klassiõpetaja  1,0 ametikoha täitmiseks. Loe edasi: 

 

Lihtsustatud korras hanke kuulutamine

May 20th, 2020

Vastseliina Gümnaasium kuulutab välja lihtsustatud korras hanke
“Vastseliina gümnaasiumile arvutiklassi liisingusse võtmine”. Pakkumuste
esitamise lõpptähtaeg on 28.05.2020 kell 10.00. Hanke dokumentidega
tutvumiseks palume pöörduda Vastseliina Gümnaasiumi majandusjuhi poole
e-posti aadressil arne@vastseliina.ee.

Kiri terviseametilt!

March 2nd, 2020

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19
haiguse levimusega maailmas.
Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas
vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse
COVID-19 võimalikku levikut.
Varsti lõpeb koolivaheaeg ning kooliõpilased ja ka lasteaialapsed, kes koos vanematega käisid
reisil, tulevad taas kooli / lasteaeda. Reisil viibinute hulgas on kindlasti ka neid, kes käisid
Hiinas, Põhja-Itaalias (regioonid: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte),
Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Koreas, Iraanis, kus nüüdseks on tuvastatud palju
koroonaviirusesse haigestunuid.
Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada ja paluda
lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14
päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.
Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi,
siis võtta koheselt ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda.
Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades
grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste
ennetusmeetmetele:
• Kvaliteetse siseõhu tagab tõhus ja töötav ventilatsioon. Ventilatsioon peab olema töökorras ja
regulaarselt nõuetekohaselt hooldatud.
• Ruume tuleb tuulutada regulaarselt, soovitav iga tunni lõppemisel vähemalt 10 minuti jooksul;
• Korraldada igapäevaselt märgkoristus, koristamisel pesta pingid/lauad, ukselingid, söögilauad
jmt nõuetekohaste pesemis-/ desinfitseerimisvahenditega;
• Mööblit, riiuleid, radiaatoreid puhastada kaks korda nädalas;
• Igapäevaselt puhastada ja desinfitseerida tualettruumi sisustus ja pinnad;
• Tualettruumid varustada piisavas koguses kätepesuvahendiga ning paigaldada jalaga avatavad
jäätmekonteinerid. Käsi tuleb kuivatada paberrätikuga või automaatkuivati abil.
COVID-19 iseloomustuse ja korduvalt kippuvad küsimused koos vastusetega on leitavad
Terviseameti kodulehel https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.
NB! Lisaküsimuste korral palun pöörduda Terviseameti regionaalosakondade
kontakttelefonidele:
1) Põhja regionaalosakond tel. 794 3700
2) Lõuna regionaalosakond tel. 5823 8267
3) Lääne regionaalosakond tel. 5301 0107
4) Ida regionaalosakond tel. 5340 3231

Vana aja jõulud

December 30th, 2019
20.detsembril toimus kogu koolil teistmoodi õppepäev:

“VANA AJA JÕULUD”,

kus paljudele neile küsimustele said õpilased vastused.

Kuidas tähistati jõule aga vanasti?

Kas tänapäeva kooliõpilane teab, mis on jõulukroon, jõulukräss, jõuluõled?
Või kes on jõulusokk? Millised oli vanal ajal kaunistused?
Millised olid jõulueelsed toimetused?
Mida  jõululauale pandi? Kuidas jõuluõhtu veedeti?

Klasside tegevustest saab kurssi viia blogi lehel: https://vgjoulud.blogspot.com/

Teadusringi õpilaste väljasõit

December 16th, 2019

Vastseliina Gümnaasiumi teadusringi õpilased käisid Tartus Chemicumis keemiakatseid tegemas. Õpilased valmistasid ise säraküünlaid, õppisid, kuidas muuta klaasist ese nähtamatuks ja lõpetuseks oli ka viktoriin. Oli põnev ja teadmisterohke päev keemia laboris.

Vastseliina Gümnaasium osales projektis „Ajarännak 1869”

May 30th, 2019

Vastseliina Gümnaasiumi 8.-9. klassi õpilaste ajarännak aastasse 1869 toimus 28. mail. Seekordne ajarännak on pühendatud laulupeo 150. aastapäevale. Ajas rännatakse tagasi I üldlaulupeo toimumise aasta maikuusse. Just siis tuli teha otsus laulupeol osalemise kohta ning viimane aeg oli oma lauluoskusi lihvida.  Kuidas see kõik 150 aastat tagasi Vastseliinas võis olla, seda meie kooli õpilased läbi teha proovisidki. Eelnevalt olime kokku leppinud, et kel vähegi võimalik, riietub sellele ajale kohaselt. Õpetajate juhendamisel loeti 1869. aasta Eesti Postimeest, koostati ajajoon 50 esimese priiuse aasta kohta, harjutati laulupeo laule, uuriti rahvariideid, tantsiti kaerajaani, õmmeldi valmis laulukoori lipp. Pikalt arutleti ja mõeldi selle üle, kuidas ja kes Tartusse üldlaulupeole lähevad, mitu päeva kulub peol käimisele, mida kaasa võtta ja kus ööd olla. Kuigi 150 aastat tagasi otsustati Vahtsõliinast mitte minna, siis meie õpilastest koosnev koor otsustas, et laulupeole tuleb minna: lähevad mehed ja lähevad jalgsi. Ajarännak lõpetati ühise tantsu, ühiskoori laulude ja ahjusooja leiva söömisega. Ajarännakus osales 44 õpilast ja 7 õpetajat.

Ülle Orhidejeva

Vastseliina gümnaasiumi ajalooõpetaja

Petseri kool 100!

February 11th, 2019

Suurejoonelised pidustused 100-aastases Petseri koolis.
9. veebruaril tähistas meie sõpruskool Petseri Lingvistiline Gümnaasium
100. aastapäeva. Juubeliüritusel osales meie kooli delegatsioon eesotsas direktor
Kristi Pettaiga.
Aktus-kontserdil said sõna ja jagasid tunnustust Pihkva oblasti ja Petseri
rajooni kõrged riigiametnikud ning Petseri kloostri esindaja. Tunnustati kooli ja
õpetajaid õpilaste väga heade tulemuste eest aineolümpiaadidel, konkurssidel
ja riigieksamitel. Eesti haridus- ja teadusministeeriumi delegatsioon tänas kooli
ning eesti keele õpetajat tehtud töö eest. Sõnavõtud vaheldusid õpilaste
suurepäraste etteastetega.
Ametlikule osale järgnes koosviibimine, pildistamine ja külaliste
õnnitlused.

Siina Kall
Projektitöö koordinaator

 

 Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

October 22nd, 2018

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“; „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“ 24. oktoober 2018.

Õppepäev toimub Hotell Tartu OÜ (Soola 3, Tartu)

PÄEVAKAVA

7.45 Väljasõit Vastseliinast ja Varstust

9.00-9.30 Saabumine-kogunemine

9.30-11.00 Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja suhtlemistehnikad”. Sissejuhatus õppepäeva. Õppepäeva metoodika tutvustamine, oodatavad õpitulemused.

11.00-11.15 Sirutus

11.15-12.45 Töötamine

12.45-13.30 Lõunapaus

13.30-15.00 Töötamine

15.00-15.15 Sirutus

15.15-17.00 Töötamine. Kokkuvõte õppepäevast, osalejate tagasiside.

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist  paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti.

Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks, suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.

Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17). Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Kino maale

October 10th, 2018

Filmifestival KINO MAALE toimub ajavahemikus 8.–28.10. 2018 ja toob festivali lastele ja noortele ning täiskasvanutele lähemale, peaaegu kodu uksepakule. Filmifestival Kino maale, mis toimub teist aastat, toob oktoobris esmakordselt 15 maakonnas ja ligi 90 vaatamiskohas vaatajateni kolm värviküllast filminädalat, keskendudes  animatsioonile ja eeskätt Heiki Ernitsa loomingule, kes tähistas tänavu kevadel oma 65. sünnipäeva.

Festivali korraldavad Tapa Vallavalitsus koos MTÜ Tapa Linna Arengu Selts. Projekti rahastavad ja toetavad peale korraldajate veel Leader Eesti programm, MTÜ Arenduskoda, Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa Ekspertgrupp, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit.

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

July 20th, 2018

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad
õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma,
õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas
efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates
vormides on haridussüsteemi edu võti. õppimist. Oluline on, et õpetajad saavad olla nii
Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi
õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate
enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks,
suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.
Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste
vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam
teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad
õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese
õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes
toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.
Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide
analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;
„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste
rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et
omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme
innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat
õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda
muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja
suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge
probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.
Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17).
Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.
24.10.2018 toimub Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja
suhtlemistehnikad“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

Vabad töökohad!

June 27th, 2018
Vastseliina Gümnaasium võtab konkursi korras tööle psühholoogi 0,4 ametikohta ja inglise keele õpetaja 0,5 ametikohta.
Kandidaadilt ootame:
kvalifikatsioonile vastavust;
väga head suhtlemis- ja koostööoskust;
kohusetundlikkust ja soovi tegutseda meeskonnas.
Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, sõbralikku ja  toetavat meeskonda ning eneseteostamise võimalust.
Kandidaatidel saata avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad 16. juuliks 2018 digitaalselt allkirjastatuna kristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Tööleasumise aeg 27. august 2018.

Eesti 100×100 pesakasti erametsa

June 11th, 2018

Vastseliina gümnaasiumi õpilased osalesid koos tehnoloogiaõpetaja Geenart Nageli eestvõtmisel
projektis “Eesti 100×100 pesakasti erametsa”. Esmaspäeval, 11.juunil kell 10.00 anti
tehnoloogiaklassis üle Võrumaa Metsaühistule 100 õpilaste valmistatud pesakasti. Pesakastid
võtsid vastu Võrumaa Metsaühistu aseesimees Erki Sok ja Võrumaa Metsaühistu juhatuse liige
Toomas Uibo. Erki Soku sõnul antakse pesakastid talunikele, kes osalesid Talumetsamajandamise
konkursil. Pesakastide ehitamist toetasid kool, õpetaja Geenart Nagel ja Förmann NT AS
saetööstus. Projekti algataja oli Eesti Erametsaliit.

Pildid

Kooli õppenõukogu toimumise ajad 2017/2018.õa

January 29th, 2018
 • 29. august 2017
 • 28. november 2017
 • 23. veebruar 2018
 • 06. juuni 2018
 • 20. juuni 2018
 • 29. august 2018

Valmis õpiala

January 18th, 2018

Vastseliina gümnaasiumi õpilasesinduse liikme Melany Regle Languse eestvõtmisel ja Vastseliina vallvalitsuse toetamisel said õpilased endale II korrusele õpiala.

 

 

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

December 29th, 2017

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Vastseliina alevikus. Meie kooli õpilased on väga muusikahuvilised. Projektiga „Kandlemäng kaunistab laulu“ loodame koolile soetada klassikomplekti jagu väikekandleid.

Pillimäng köidab alati ning osata mängida pilli ja laulda samal ajal on lausa müstiline kogemus. Iga kord, kui ütlen, et nüüd mängime pilli, siis hakkab peale võistlus, kes esimesena seda teha saab.

Koolis on valik löökpille, kuid puuduvad meloodiapillid. Meie kooli õpilaste suureks unistuseks on saada päris väikekandled.

Ole toeks väikekannelde ostmisel!

Toetajatele tänutäheks tänu ja kingitused!

http://www.hooandja.ee/projekt/kandlemang-kaunistab-laulu

Külalised koolis

December 19th, 2017

Vastseliina gümnaasiumis käis külas Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia
Kunstide ja tehnoloogia eriala magistriõppe üliõpilased ja õppejõud. Tutvusid
töökojaga, kursuste korraldamise võimalusega ja uurisid põhjalikult metoodika
alast näitust – puit, metall, nahk, keraamika, klaas ja kivi.

Pilte saab näha siit: https://photos.app.goo.gl/l0EwrptyZitEbDqM2

 

Tunnustused

November 17th, 2017

Palju häid uudiseid! Võrumaa aasta huvijuht 2017 on meie Kertu Torn ja Vastseliina valla aasta noor 2017 on Melany Regle Langus. Meie kooli õpilane Kärt Karro valiti Meremäe valla aasta nooreks 2017. SUURED ÕNNESOOVID! Eile, 16. novembril Haridusportaali konverentsil ERMis tunnustati silmapaistvaid haridusjuhte: Vasteliina gümnaasiumi direktor Kristi Pettai pälvis Aasta Haridusijuht 2017 II preemia. Koolijuhi tegevus ja isiklik eeskuju hariduse valdkonnas on 2017 aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud Vastseliina gümnaasiumi arengut.

Õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“

November 2nd, 2017

23.-24. oktoober toimus Vastseliina gümnaasiumi koolimeeskonna 2-päevane õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“, projekti toetas Innove „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.

 

Esimese päeva lektoriks oli Indrek Maripuu ja teemaks „Mõttemustrite murdmine“ ning  teisel päeval rääkis Jaanika Käst „Õpetajatevahelised koostöövõimalused toetamaks kaasavat haridust koolis“.

Koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ aitas meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid.

Kogeti ühist eduelamust, õpiti üksteist paremini tundma, õpiti üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muutub õpilase jaoks õppimine huvitavamaks ja üheskoos saadakse nii paremini iga õppijat  toetada.

Õpetajatevaheline koostöö oli väga edukas: jagati parimat praktikat ja samas ka arutati kitsaskohtade üle ja leiti parimad võimalused tegevuste elluviimisel seatud eesmärkide saavutamiseks.

Teise koolituspäeva keskseks teemaks oli kaasava hariduse rakendamine koolis läbi õppematerjali kohandamise ja parimate  aktiivõppe meetodite tutvustamine ja õpetaja praktiline kogemus.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.  Ühine õppimine tõestas, et üheskoos on palju rohkem ideesid ja põnevaid lahendusi, kuidas toetada iga õppijat ja kuidas muuta  koolielu õhinapõhisemaks.

Projekti tulemusena kasvas meeskonnaliikmete sisemine motivatsiooni ja valmisolek jätkuvalt meeskonnatöösse panustada.

Õpiürituse jätkutegevusena on  planeeritud Rakke kooli ja Narva Keeltelütseumi külastamine koosõppimise eesmärgil, kus õpetajad osalevad nii koolitajatena kui ka õppijatena. Õpetajad jagavad oma parimat praktikat, mis  aitab toetada õpetajate professionaalset arengut, tõstab õpetajate kompetentsust ning annab õpetajale julguse õpetada samas  olla ka õppija rollis.

Positiivne emotsioon motiveerib üheskoos organisatsioonis muutusi ellu viima ning mõistma elukestva õppe tähtsust.

 

Õpetajad õpivad üheskoos

October 12th, 2017

 

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“;
TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

Vastseliina gümnaasiumi  koolimeeskonna õpiüritus „Õpetajad õpivad üheskoos“ toimub  23.-24. oktoober 2017.

Koolituse eesmärk on läbi viia 2-päevane õpiüritus, mis aitab meeskonnaliikmetel mõtestada muudatuste vajalikkust, õppida nende algatamise ja nendes osalemise oskuseid. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muuta õpilase jaoks õppimine atraktiivseks ja iga õppijat toetavaks.

Koolimeeskonna õpiüritusega tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks ja järjepidevamaks, et omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda muutustega.

Õpiüritus  aitab muuta muudatustes osalemise ning ühiste väljakutsete lahendamine põnevaks ja arendavaks, mis omakorda loob eeldused meeskonnatöö paranemiseks ning meeskonnaliikmete sisemise motivatsiooni kasvuks.

 

Keeleprojekt Narvas

October 9th, 2017

28.- 29. septembril külastasid Vastseliina gümnaasiumi neljanda ja viienda klassi õpilased õppetööd toetava keeleprojekti raames Narva Keeltelütseumi. Projekti käigus tutvustasid Narva Keeltelütseumi õpilased oma maakonda. Toimusid õppemängud ja õppeekskursioon Narva vanalinnas. Peale õhtusööki tutvustati meile Vana-Narva teatraliseeritud legende.

Vastseliina gümnaasium 70

October 5th, 2017
 • NB! Spordivõistlused jäävad osalejate vähesuse tõttu ära!
 • Kell 18.00 toimub Vastseliina gümnaasiumi sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus.

Projektikohtumine

June 12th, 2017

10.-16. juunini toimub noortekohtumiste projekti  „Eluks on valmis“raames laager. Laagris osaleb kaheksa Narva Keeltelütseumi noort ja kaheksa Vastseliina Gümnaasiumi noort vanuses 13-16. Projekti käigus omandavad õpilased ellujäämisoskusi ning põhitõdesid, kuidas iseseisvas elus hakkama saada.  Õpilased külastavad erinevaid kohalikke asutusi ja ettevõtteid, et saada aimu  töömaastiku tegemistest.  Samuti õpivad noored, kuidas tööturul hakkama saada, kuidas koostada eelarvet, kuidas suhelda võõraste inimestega ning kuidas võõras keskkonnas hakkama saada.  Laagri käigus saavad Narva noored praktiseerida eesti keelt ning vastupidi Vastseliina noored vene keelt.  Projekti toetab SA Archimedes.

Pakume tööd

May 22nd, 2017
Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIKOHALE (1,0)

Kandidaatidelt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele, väga  head suhtlemis- ja koostööoskust,  positiivset ellusuhtumist ja  pingetaluvust.
Omalt poolt pakume toetavat ja sõbralikku kollektiivi,  kaasaegset töökeskkonda, enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi
Avaldus, CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 5. juuniks e-posti aadressile kool@vastseliina.edu.ee

Lisainfo telefonil 785 1165

Koostöö

February 21st, 2017

Piiriülese koostööprojekti raames andsis 20. veebruaril Vastseliina Gümnaasiumi õpetajad Külli Lendsaar, Terje Mägi ja Annela Tohv eesti keele tunde Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis.

10. ja 11. klasside õppepäev Vastseliina Piiskopilinnuses

November 28th, 2016

30. novembril toimub kella 11.40-st 15.00-ni 10. ja 11. klasside õppepäev Vastseliina Piiskopilinnuses.  Teema „Keskaja kultuur, kirjandus ja tants”. Rännak keskaja kommetes ja tavades. Keskaegsete tantsude saltarello ja branle’i õpitoad. Kirjandusminutitel esitavad õpilased keskaegset lüürikat. Keskaja köögis kuklite küpsetamine. Õppepäev toimub tantsuõpetuse, kirjanduse, kodunduse ja ajaloo tundide lõiminguna. Päeva korraldajad ja läbiviijad õp Annela Tohv ja Vastseliina Piiskopilinnus.

Mõttetalgud

November 22nd, 2016

Sul on häid mõtteid, kuidas muuta paremaks kooli, kodu ja kogukonna koostööd? Kuidas muuta õppimine õhinapõhiseks? Tule jaga oma ideid Vastseliina gümnaasiumi mõttetalgutel “Õhinapõhine kool”. Üritust modereerib väärtuskoolitaja ja -nõustaja Mari-Mall Feldschmidt. Info: huvijuht@vastseliina.edu.ee Registreerimine http://lingid.ee/talgud

talgud

Õpilased osalevad õpilaskonverentsil Parksepas

October 12th, 2016
Kell 9.00-10.00
registreerimine (kooli fuajees ).
hommikukohv (tütarlaste käsitöö klass,I korrusel.
Kell 10.05-10.50.
Kooli aulas :avasõnad ja tervitused (M. Puolakainen,I. Kesselmann,kooli puhkpilli orkester,Võru maavanem A. Kõiv ).
Ettekanded Võru Gümnaasiumi õpilastelt (Laura Kall,Emilie Laur,Liis Kikkas ).
Kuulajateks Parksepa Keskkooli 11.klassi õpilased.
VAHEAEG: kell 10.50-11.10
Kell 11.10-11.55
Jätkuvad ettekanded kooli aulas :Sandra Lember,Hanna Uibokand,Agate Tillmann,Virge Kaurson,Eva-Grete Huul,Kertu Hallik,Karl-Joosep Põldsepp,Aveli Sadonski.
Kuulajateks kooli 7-8-kl
VAHEAEG :kell 11.55-12.15
Kell 12.15-13.00 : ettekanded sektsioonides :
I sektsioon -kooli aulas (kuulajad 10.a klass,moderaator Anneli Plado )
Ettekanded :Hendrik Haljend ,Kätlin Jõgiste,Jarko Nassar,Aisling Antsi,Emma-Emilie Saavel,Karol Kõomägi,Liina Johanson
II sektsioon -klassiruumis nr. 156 (I korrusel )
Kuulajad 10 b klass,moderaator Heidi Kukk )
Ettekanded : Oliver Luik, Annabel Uibo,Mari Viijard,Maris Huik,Miina-Aleksandra Piho,Gerda Mändmaa
Kell 13.00-Kooli lõuna kõigile osalejatele
Kell 13.20-13.45 kooli aulas konverentsi lõpetamine(moderaatorite arvamused,juhendajate tänamine)
Kell 13.45-14.15 Kohv ja kook kooli muuseumis. Tutvumine kooli muuseumiga (koolimuuseumi juhataja M. Puolakainen)
Lisaks : Liinibuss Võru kesklinnast nr.16 vabaduse platsilt kell 8.45,maha tulla Lapi peatus .
Tagasi linna väljub kaks bussi : nr.14ja nr.16 Lapi peatusest kell 14.25

Saksa keele laager Sulbis

September 27th, 2016

22.-23.septembril toimus Sulbis Roosu talus maakondlik 7ndate klasside saksa keele laager. Osavõtjaid oli Võru koolidest, Antslast ja Vastseliinast. Osavõtu olid endale kindlustanud eelmisel õppeaastal maakondlikul olümpiaadil tublilt esinenud õpilased. Meie koolist olid laagris Brittany, Vanessa Victoria, Jaakop ja Sander.

Esimsel päeval oli kavas sportlik- muusikalised tegevused. Kohe saabudes peale tubadesse jagamist toimus kanuumatk, kus teisi aitasid Jaakop ja Sander. Poisid olid küll märjad, aga aitasid kividele sõitnud kanuusid lahti päästa. Ka ära minnes kallistas Isabelle meie Jaakopit ennastsalgava tegutsemise eest. Õhtul toimusid laulumängud ja lauamängud. Meie õpilased osalesid suure huviga kõigis tegevustes. Teise päeva hommikul tegime plakatit teemal „Mina” ja esitlesime seda. Seejärel viisid Austria vahetusõpetajad läbi kaks tundi mängulisi tegevusi. Olid väga toredad, õppetööle vaheldust pakkuvad kaks tihedat laagripäeva.

Õpilaste arvamused laagrist
Mulle väga meeldis see laager. Eriti tore oli kanuumatk ja ja ka Austria õpetajate tund. Selliseid laagreid võiks rohkem olla. Mulle ei meeldinud see, et öörahu algas nii vara ja hommikul pidi ka vara ärkama. Muidu oli laager tore ja seal olid väga head õpetajad. Brittany

Mulle meeldis Sulbi laager, kuna saime seal kanuuga sõita ja vaba aega oli ka piisavalt. Austria õpetajad olid toredad ning tegevused olid samuti okey. Laager oleks võinud isegi pisut pikem olla.
Vanessa

Kokkuvõtte kirjutas
Eve Gross

SPORDINÄDAL KOOLIS

September 12th, 2016
 • Esmaspäev – liikuvad vahetunnid
 • Teisipäev – 6.-7.tund Jalgpalliturniir 7.-11.klassi poistele                                                  6.tund – 8.-9.klassi tüdrukutele tantsimine                                                    7.tund – 6.-9.klassi huvilistele tantsutrenni esimene kohtumine
 • Kolmapäev – 1. ja 2.klass- hokitrenni tutvustus
 • Neljapäev – smuutivahetund
 • Reede – Õuesõppepäev –  1. tund – klassijuhataja tund, peale seda KÕIGILE HOMMIKUPUDER.
  •  Matkarajad
   • 1.-3 klass –  koolimaja – Rändrahn -koolimaja
   • 4.-6.klass – koolimaja – Make müür – koolimaja
   • 7.-9.klass – koolimaja – Vana-Vastseliina park – koolimaja
   • 10.-12.klass – koolimaja – Vana Vastseliina park – Make müür – koolimaja
  • clipboard017

Üllata imelist õpetajat videoga!

September 6th, 2016

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut ja Eesti Õpilasesinduste Liit kutsuvad õpilasi märkama imelisi õpetajaid ja üllatama neid õpetajate päeval ühe toreda tänuvideoga.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel oli eelmisel õppeaastal Eestis 24 693 õpetajat. Nende hulgas on kindlasti palju neid, kelle kohta võiks julgelt öelda, et tegu on imeliste õpetajatega. Kahjuks seda aga alati välja ei öelda. On aeg õpetajatele näidata, et neid väärtustatakse, neid hinnatakse ja armastatakse!

Hea õpilane! Mõtle oma lemmikõpetaja peale, leia üles see, mis teeb temast Õpetaja suure algustähega ja haara videokaamera. Video imelisele õpetajale võiks olla kuni kaks minutit pikk ja jutustada sellest, miks just see õpetaja on eriline ning väärib suurt tunnustust.

Videode tegemiseks on aega terve tarkusekuu. Valminud videod tuleb saata aadressil imelineopetaja@gmail.com. Palume hoida videod enne 5. oktoobrit saladuses, sest täpselt õpetajate päeval avaldame kõik saabunud videod Facebook´is imelise õpetaja autahvlil (https://www.facebook.com/imelineopetaja/). Sellel lehel võib ka juba näha ühte näidisvideot, mis õpetajale tehtud.

Näitame üheskoos õpetajatele, et nendest hoolitakse.

Üksuse 14199489_1149696865068830_1359916440712187699_n.jpg kuvamine

Õpetajate õppe- ja kultuuripäev

June 13th, 2016

Vastseliina gümnaasiumi õpetajate õppe- ja kultuuripäev Petseris.  Vaata pilte. DSC_0090 DSC_0054 DSC_0055

Fotojaht

May 31st, 2016

Fotojahi failid

Doc1

Doc2

Doc3

Doc4

Doc5

Doc6

Doc7

Doc8

Pakume tööd!

May 20th, 2016

Vastseliina Gümnaasium pakub tööd muusikaõpetajale osalise koormusega (15 tundi nädalas) alates 01.09.2016.

Ootame sooviavaldusi koos dokumentidega 13. juuniks aadressile kool@vastseliina.edu.ee.

CV, kvalifikatsiooni tõendav dokument, avaldus, motivatsioonikiri.

Lisainformatsioon telefonilt 785 1165

Kutse kooliperele

May 9th, 2016

Austatud koolipere! Olete oodatud 14. mail 2016 kell 11 Vana-Vastseliina mõisaparki pidulikule puude istutamise päevale. Puude istutamise idee sündis „Vastseliina vald 25” sünnipäeva-aasta mõttetalgutel ja selle eesmärgiks on valla asutuste, ettevõtete ja külade poolt 25 puu istutamine vana mõisapargi uuendamiseks ja kingituseks valla 25. sünnipäevaks. Puude istikud on korraldajate poolt. Mõisapargi ajaloost räägib lähemalt Kaja Tuul. Osalemisest või mitteosalemisest palun teatada 12. maiks tel: 53454214 (rahvamaja) Lugupidamisega Urmas Juhkam

puu

Noor, vanuses 13-26 aastat, osale Vastseliina Noortevolikogu valimistel

April 22nd, 2016

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev

kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna

pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või

linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26,

kelle elukoht on registreeritud või õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil.

Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka

organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi).

Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:

 rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;

 omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;

 saada heaks kodanikuks;

 aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;

 tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Kandideerimiseks:

Kandideerimiseks pead Sa olema 13-26 aastat vana Vastseliina Gümnaasiumis õppiv või

Vastseliina vallas elav noor.

Saada kiri hiljemalt 27. aprill kella 23.59 e-postkasti noored@vastseliina.ee või Merlis

Pajustiku facebooki, et Sul on soov kandideerida.

Kandidaadid saadavad peale sooviavalduse ka vastused küsimustele: Miks Sa soovid

kandideerida noortevolikogusse? Mida soovid noortevolikogus ja noortevolikoguga ära

teha?

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon, kuhu kuulub Vastseliina

Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja, Vastseliina noortevolikogu algatusgrupi esindaja ja

Vastseliina Valla Haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

Kõikidele kandidaatidele loositakse 29. aprillil kandidaadi number ja kandidaadi info läheb

üles Vastseliina Noortekeskuse internetilehelele.

Valimised toimuvad 5-7. mail 2016 kella 9.00-st kuni 12.30-ni Vastseliina Gümnaasiumis ja

13.00-st kuni 19.00-ni Vastseliina Noortekeskuses. Hääletamas saavad käia kõik Vastseliina

valla noored vanuses 13-26 aastat.

Jüriööjooks ja etendus Vastseliinas

April 15th, 2016

A New Design (10) (1) A New Design (11)

 

Kliki “Loe edasi”, et näha plakateid

 

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis andsid tunde külalisõpetajad Vastseliinast

April 6th, 2016

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis andsid tunde külalisõpetajad Vastseliinast

Eesti keele nädalal 15. märtsil  andis Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis eesti keele tunde kolm Vastseliina Gümnaasiumi õpetajat. Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi õpilased õpivad eesti keelt 5. klassist alates 2 tundi nädalas. Kooli direktrissi Larissa Baranova sõnul on eesti keele õppimiseks vajalik keelepraktika väga vähene.

Eesti keele tunnid toimusid 7.-10. klassis. Tundides said õpilased kuulata eesti keelt,  rääkida  ning lauldagi eesti keeles. „ Kõige meeldivama mulje jätsid Petseri kooli õpetajad ja õpilased, kelle sõbralik ja avatud suhtumine hajutas igasugused eelnenud pinged. Oli õpilasi, kes oskasid väga hästi lugeda, oli neid, kellele see raskusitekitas. Pigem ei saadud tekstist aru. Tõlkida tuli igat lauset eraldi. Suurt elevust tekitasLearningAppsis koostatud interaktiivsete ülesannete täitmine,  pildi ja sõnade kokkuviimine õpitud sõnavara kinnistamiseks. 8. ja 9. klassis tekitas elevust Chupacabra “Tere Kertu” laulmine: algul sõnade lugemine, pärast koos muusikaga laulmine. „Ei ärge segage vahele, hei, kas kuulete mind…” kostus koridorinurgastvahetunni ajalgi,“ seletas AnnelaTohv, Vastseliina gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Klassiõpetaja Terje Mägi sõnul jättis külaskäik väga hea mulje: koolimaja on väike ning kodune, klassides on head digivahendid: projektorid, digitahvlid. Õpilased on soliidsed ja viisakad, vastuvõtt soe.

Meie külaskäik algas ja lõppes õpilaste kogunemisega kooli fuajees. Alguses tutvustati külalisõpetajaid õpilastele, lõpus avaldati tänu.  Kõige paremini jäi  Petseri õpilastele meelde lustakas lastelaul „Tere-tere hommikust”, mida lauldi koos kogunemiselgi.

Taaskohtumine Petseris toimub mai lõpus, kui abiturientidele heliseb viimane koolikell. Siis läheb Petserisse grupp gümnaasiumiõpilasi koos õpetaja Siina Kalliga, kes on Vastseliina Gümnaasiumi – Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi koostööprojektijuht. Õpetajate koostööseminar toimub juunikuu alguses Petseris.

Vastseliina Gümnaasiumi ja Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi sõprussuhted on olnud pikaaegsed. Koostöö muutus tihedamaks tänu 2013.aastal alanud  pilootprojektile Euroregioon Pskov – Livonia „Õpilasvahetus vene keele õppe kaasajastamiseks Lõuna- Eesti koolides”.

Külli Lendsaar

Vastseliina Gümnaasiumi õpetaja

 

Petseri koolis õpilastega Petseris kooli juhtkonnaga

 

 

Üritused koolis

March 28th, 2016

Avatud uste päev, kell 9.00 8. aprillil,
Stiilinädal 29.03-01.04,
Fotokonkurss “Märka kevade tärkamist” kuni 20. aprill

A New Design (7) FESTIVAL (3) 1958553_994662083937830_4450366152753979825_n

KOOLIÕHTU KOOLIEELIKUTELE JA NENDE VANEMATELE

March 21st, 2016

Neljapäeval, 17.märtsil kogunesid Vastseliina gümnaasiumisse koolieelikud koos oma vanematega. Toimus kooliõhtu. Lapsed said tutvuda oma tulevase klassijuhataja Terjega ning lapsevanemad kooli juhtkonnaga.

     Vanematele tutvustati olulisi muutusi, mis seoses lapse kooliminemisega toimuvad. Samuti räägiti kooli ja kodu koostöö olulisuses, koostöövormidest ning sellest kuidas lapsevanem saab oma lapse arengut toetada.Samuti tutvustati vanematele, kes on kooli koostööpartnerid ning millised on kooli tugisüsteemid ning kuidas need toimivad.
     Õppejuht tutvustas õpptöö ülesehitust I kooliastmes ning tõi välja, millised valikuvõimalused on lapsevanematel seoses informaatika ning inglise keelega. Samuti räägiti kujundavast hindamisest esimeses klassis. Lapsevanematele tutvustati ka e-kooli.
Lisaks õppetööle tutvutati ka õppetööd toetavaid tegevusi ning huviharidust.
      Vastseliina gümnaasiumis luuakse õpilasele tervilik arengukeskkond, kus saab toimuda õhinapõhine õppimine, mis muudab õppetöö nii õpilastele kui ka õpetajatele nauditavaks. Vastseliina gümnaasium on õppijakeskne kool, kus väärtustatakse iga indiviidi isiklikku arengut, loovat ja pühendunud tegevust, meeskonnatööd ning õppimist läbi tegevuse.
IMG_20160317_170754 IMG_20160317_171459 IMG_20160317_173009 IMG_20160317_173100 IMG_20160317_173109 IMG_20160317_174249

Mis on kõige ilusam eestikeelne sõna?

March 15th, 2016
Mis on kõige ilusam eestikeelne sõna?
Tervel kooliperel on võimalik kuni reedeni hääletada oma lemmiku sõna poolt. Nii saame teada, millised sõnad on koolipere arvates kõige ilusamad.
Hääletada on võimalik nii:
Ava arvutis, tahvlis või telefonis aadress https://www.govote.at. Sisestada sinna kood 189531. Seejärel saad vastata küsimusele “Mis on kõige ilusam eestikeelne sõna?”.

Pärimuslood kodukohast

March 15th, 2016

Triinu Karu ja Kadri Karu jutustasid 6. ja 7. klassile kodukoha pärimuslugusid.

IMG_0979 IMG_0981 IMG_0984 IMG_0985

E-etteütlus raadioeetris 14. märtsil kell 10.30

February 25th, 2016

Vikerraadio e-etteütlus toimub emakeelepäeval. Ootame koole ja klasse osalema!

Juba üheksandat aastat korraldab Vikerraadio emakeelepäeva puhul e-etteütluse võistluse. Kaheksa aasta jooksul on Vikerraadioni jõudnud ligi 18 000 etteütlust, igal aastal võtab võistlusest osa ühe rohkem koole ja klasse. Julgustame emakeeleõpetajaid etteütlust läbi viima emakeeletunnis.

Lugupeetud õpetajad, palun andke teada, kui teie kool või klass plaanib osaleda. Kui suur võiks olla ligikaudne osalejate arv? Kirjutage palun laura.teder@err.ee. Kõik küsimused on samuti oodatud sellel kontaktaadressil.

Etteütlus kõlab raadioeetris 14. märtsil kell 10.30 ja kuulajail tuleb tekst kirjutada etteütluse aknasse, mis ilmub samal hommikul Vikerraadio koduleheküljele. Kõige kiiremini täiesti korrektse teksti saatnud kuulajad on võitjad. Arvesse lähevad kõik enne kella 11 saabunud etteütlused. Pärast kella 11 uudiseid selgitatakse tänavune tekst üksikasjalikult lahti. Võitjad kuulutatakse välja “Uudis+” saates algusega kell 12.15.

Saate alguses, kell 10.05 antakse kirjutajatele veel viimaseid juhiseid.

Kõik osalejad kirjutavad sama teksti, kuid lisaks üldvõitjale premeeritakse eraldi kategooriate võitjaid ja kõigi osalejate vahel loositakse samuti välja auhind. Peaauhind on tahvelarvuti,kategooriate parimad saavad raamatupoe kinkekaardid.

Võitjad selguvad viies kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed ning välismaal elavad-õppivad eestlased.

2016. aasta e-etteütluse teksti koostavad:
Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur
Maris Jõks, Postimehe keeletoimetaja-korrektor
Edward Kess, Brüsseli II Euroopa Kooli eesti keele õpetaja, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi liige
Martin Ehala, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor, vanemteadur
Maire Raadik, Eesti Keele Instituudi vanemkeelekorraldaja (nõuandjana)

E-etteütlust korraldavad koostöös Vikerraadio, Eesti Emakeeleõpetajate Selts ning Haridus- ja Teadusministeerium.

19. veeburaril toimus Vastseliina vallavalitsuse korraldatud Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud aktus, kus tunnustati meie kooli õpilasi ja õpetaja Liia Marki.

February 22nd, 2016

Vastseliina valla spordistipendium pälvisid järgmised õpilased:

 Triinu Tuvikesele oma oskuste ja võimete arendamiseks tuletõrjespordis, jäähokis ja võrkpallis ning nimetatud spordiala populariseerimise eest Vastseliina vallas;

Hanna Moorile oma oskuste ja võimete arendamiseks laskesuusatamises ning nimetatud spordiala populariseerimise eest Vastseliina vallas;

 Lauri Lehistele oma oskuste ja võimete arendamiseks võrkpallis ning nimetatud spordiala populariseerimise eest Vastseliina vallas.

 

Vastseliina valla õppestipendiumid pälvisid järgmised õpilased:

Sigrid Kiviloole Vastseliina valla hariduselu II maailmasõja ajal uurimise eest;

Kati Karule Vastseliina valla Paloveere küla kultuuripärandi uurimise  ja propageerimise eest;

Mariann Tootsile  Vastseliina valla võrkpalli tegevuse uurimise eest läbi kuue aastakümne;

Kaidi Kaupole  Lindora laada uurimusliku tegevuse eest.

Liia Mark  tulemuslike uurimistööde juhendamise eest, tunnustust vääriva töö eest Vastseliina Gümnaasiumis, olles eeskujuks nii õpilastele kui ka õpetajatele oma loodusarmastuse, töökuse ning aktiivse ellusuhtumisega

Oskusainete päev

February 7th, 2016

4. veebruaril toimus meie koolis IX oskusainete päev. Viidi läbi neli töötuba erinevatel teemadel:  klaasikojas valmistati ehteid, pulbervärvidega värviti traatidest tehtud lilli, martsipanist meisterdati roose ning niidigraafika tehnikas tikiti  kaarte.  Kohale oli tulnud 13 Võrumaa kooli, iga kooli esindusse kuulus kolm õpilast 5.-6. klassist. Enne töötubade algust toimus kooli aulas kõigile ühine tund, kus rühmadel oli vaja ära tunda 50 töövahendit, mida töötubades kasutatakse. Päev möödus meeleolukalt ja lõppes esimesel tunnil tehtud viktoriini tulemuste teatamisega ning osalejate tänamisega. Tuleval aastal on Võrumaa oskusainete päeval tulemas juubeliaasta. Ootame siis osalejaid  juba X oskusainete päevale!

Pilte sündmusest leiab siit

Külaskäik

January 14th, 2016

7. jaanuaril k.a, õigeusu esimesel jõulupühal oli meie kooli juhtkond ja kolm eesti-vene

õpilastevahetusega seotud õpetajat külas Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis setude

traditsioonilisel jõulukoosviibimisel. Kohal viibisid setud Petserimaalt ja Eestist. Seoses

kultuuripealinna tiitli üleandmisega Obinitsas, osalesid ka soome-ugri hõimurahvaste

esindajad, sai kuulda udmurdi, ersa, mokša, isuri, karjala, mari keelt ja laule. Pildid

Uisuväljak

January 13th, 2016

jääväljaku kasutamine-page-001

Väike jõuluheategu

December 23rd, 2015

Algklasside õpilased meisterdasid detsembri kuu jooksul jõulukaarte, kaasatud olid ka teiste klasside õpilased õpetaja Siiri Toomiku juhendamisel. Jõulukaardid kinkisime eakate jõulupeol osalejatele.

1. – 3. klassi ja 11. klassi õpilased käisid jõulurõõmu viimas Vastseliina Hooldekodu elanikele. Esinesime väikese kontserdiga, kinkisime jõulukaarte ja vanemate poolt annetatud voodipesu. 11.klass tõi kingituseks kaasa puuvilju.

FOTOD

Väike jõuluheategu

December 22nd, 2015

6. klassi õpilaste pered annetasid Vastseliina Hooldekodule voodipesu.