Õpetajad

Kristi
Pettai
direktorkristi.pettai@vastseliina.edu.ee
Küllike
Nagel
õppejuht, matemaatikakyllike.nagel@vastseliina.edu.ee
Kertu
Torn
1. klassi klassijuhataja, huvijuhthuvijuht@vastseliina.edu.ee
Marje
Ilves
2. klassi klassijuhatajamarje.ilves@vastseliina.edu.ee
Terje
Mägi
3. klassi klassijuhataja, inglise keelterje.magi@vastseliina.edu.ee
Valentina
Larionova
4. klassi klassijuhatajavalentina.larionova@vastseliina.edu.ee
Tiim
Salumägi
5. klassi klassijuhataja, haridustehnoloog, arvutiõpetus, matemaatika tiim.salumagi@vastseliina.edu.ee
Maaja
Glaser
6. klassi juhataja, vene keelmaaja.glaser@vastseliina.edu.ee
Annela
Tohv
7. klassi klassijuhataja, eesti keel, tantsuõpetusannela.tohv@vastseliina.edu.ee
Siiri
Toomik
8. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, kunstsiiri.toomik@vastseliina.edu.ee
Ülle
Lepp
9. klassi klassijuhataja, inglise keelylle.lepp@vastseliina.edu.ee
Ülle Orhidejeva10. klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõpetusylle.orhidejeva@vastseliina.edu.ee
Elina
Ernits
11. -12. klassi klassijuhataja, kehaline kasvatus, terviseõpetus, saksa keelelina.ernits@vastseliina.edu.ee
Lea
Lehiste
eesti keel 5. klasslea.lehiste@vastseliina.edu.ee
Külli Lendsaar eesti keel, eripedagoog-logopeedkylli.lendsaar@vastseliina.edu.ee
Eve
Kuljus
matemaatika, arvutiõpetuseve.kuljus@vastseliina.edu.ee
Külli
Rood
matemaatikakylli.rood@vastseliina.edu.ee
Siiri
Laur
inglise keelsiiri.laur@vastseliina.edu.ee
Marika
Lepp
füüsika, keemiamarika.lepp@vastseliina.edu.ee
Liia
Mark
geograafia, bioloogialiia.mark@vastseliina.edu.ee
Sander
Tuul
geograafiasander.tuul@vastseliina.edu.ee
Merle
Kons
muusikamerle.kons@vastseliina.edu.ee
Taavi
Mölder
tehnoloogiaõpetustaavi.molder@vastseliina.edu.ee
Geenart
Nagel
joonestaminegeenart.nagel@vastseliina.edu.ee
Helen
Armus
pikapäevarühma õpetajahelen.armus@vastseliina.edu.ee
Ülle
Sõna
kehaline kasvatusylle.sona@vastseliina.edu.ee
Zinaida
Kall
vene keel, koostööprojektide koordinaator siina@kall.ee

Comments are closed.