Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

PROJEKTI TULEMUS

„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“;

„8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002

 

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

              Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“ toimus 24. oktoobril Tartus.  Õppepäeval osalesid Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17) Jaana S. Liigand-Juhkami koolitusel „Head suhted ja suhtlemistehnikad“.

Raha projekti läbiviimiseks saadi sihtasutusest Innove perioodil 2016-2018 programmist „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ taotlusvoorust.

Koolitusel käsitleti iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad õpetaja igapäevatöös. Oluline oli  kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti. Oluline oli, et õpetajad said olla nii õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes toetasid üksteist  parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.  Koolituspäeva eesmärk oli  meeskonnatöö kaudu leida lahendusi erinevates suhtlemissituatsioonides toimetulekuks suhtlemisproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamiseks.

Õppepäeval said erinevate koolide õpetajad õppida üksteist paremini tundma, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi muuta koolis õpilase jaoks õppimine atraktiivseks ja iga õppijat toetavaks. Praktilistele koostööülesannetele leiti innovaatilisi ja efektiivseid tegevusviise, mida rakendada oma igapäevases töös. Koolituspäeva käigus kasvas õpetajate motivatsioon, enesekindlus ja meeskonnatunnetus, et üheskoos tegutsedes suudetakse rohkem panustada nii tavaõpilaste kui ka haridusliku erivajadusega õpilaste igakülgsesse toetamisse.

Videotreeningute ja simulatsioonimängude kaudu tekkis igal osalejal läbi eneseanalüüsi julgus lahendada keerukaid suhtlemisprobleeme koolis.

Ühise õpiürituse jätkusuutlikust toetab koolideülene õpetajatevaheline ainealane koostöö peale projekti lõppemist. Õpetajate omavaheline ja koolidevaheline koostöö muutus teadvustatumaks ning efektiivsemaks. Planeerime ka edaspidi korraldada kahe kooli vahelisi koostööpäevi, mis toetavad õpetaja enesearengut ja tööd hariduslike erivajadustega lastega.

Oluline on  ka  koostöö parima praktika levitamine teistes maakonna koolides. Töötatakse üheskoos välja hariduslike erivajadustega õpilastele sobivat õppemetoodikat, katsetatakse kodukoolides ja analüüsitakse ühisseminaridel.

Ühine koolituspäev toetas õpetaja professionaalset arengut ja teadvustas kaasava hariduse olulisust ja õpetaja toimetulekut tänapäeva koolis.

 

 

Küllike Nagel – Vastseliina gümnaasiumi õppejuht

Merit Kokk – Varstu kooli õppejuht

 

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“ 24.10.2018. Foto erakogust.

  

 

 

„Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse

põhimõtete rakendamiseks“ elluviimiseks

 

 

 

Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev „Teadlikult probleemidele vastu“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018.

Koolitusel käsitletakse iseenda ja suhete juhtimisega seotud printsiipe, mis on rakendatavad
õpetaja igapäevatöös. Oluline on kogeda ühist eduelamust, õppida üksteist paremini tundma,
õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi ning seeläbi leida viisid, kuidas
efektiivsemalt toetada haridusliku erivajadusega õppijat. Koostöö selle kõige erinevamates
vormides on haridussüsteemi edu võti. õppimist. Oluline on, et õpetajad saavad olla nii
Projekti eesmärk on läbi viia ühepäevane Varstu kooli ja Vastseliina gümnaasiumi
õpetajatele suunatud õppepäev. Koolituspäeva eesmärk on läbi meeskonnatöö osalejate
enesekindluse tõstmine erinevate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks,
suhtlemineproblemaatiliste isikutega ja praktiliste suhtlemisvõtete omandamine.
Koolituse eesmärk on läbi viia õpiüritus, mis aitab koolideüleselt mõtestada muudatuste
vajalikkust, õppida üheskoos nägema probleemidele erinevaid lahendusi, muuta koostöö enam
teadvustatumaks. Sellega taotleme innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad
õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat õpikeskkonda. Tähtsaks peame koolideülese
õpetajatevahelise praktika jagamist ja ühist õppijad, koolitajad kui ka n-ö välisvaatlejad, kes
toetavad üksteist parima koostöö eesmärgi saavutamisel ja kaasava hariduse rakendamisel.
Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge probleemide
analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.

Koolimeeskonna õpiürituse projektiga tahame muuta koostööd enam teadvustatumaks, et
omavaheline koostöö oleks õpetajatevahelise igapäevatöö üks osa. Sellega taotleme
innustunud ja motiveerituid õpetajaid, kes pakuvad õpilastele motiveerivat ja ennastjuhtivat
õpikeskkonda, kus osatakse leida probleemidele erinevaid lahendusi ning kohanduda
muutustega. Meie planeeritav õpiüritus toetab õpetaja enesearengut, meeskonnatööd ja
suurema pildi nägemist. Julgustab õpetajaid kasutama audiovideotehnilisi simulatsioonimänge
probleemide analüüsimisel ja lahenduste leidmisel.
Õppepäeva on kaasatud Vastseliina gümnaasiumi õpetajad (18) ja Varstu kooli õpetajad (17).
Koolitatavaid kokku 35 inimest. Koolitajaks on Jaana S. Liigand-Juhkam.
24.10.2018 toimub Jaana S. Liigand-Juhkami koolitus teemal „Head suhted ja
suhtlemistehnikad“

Projekti algus ja lõpp 20.06.2018. – 31.10.2018 ning kogumaksumus on 2997 eurot.

 

Teadlikult probleemidele vastu – Vastseliina gümnaasiumi ja Varstu kooli ühine õppepäev

 

 

Comments are closed.