Üldinfo

Vastseliina Gümnaasium asub Võrumaal Võru vallas Vastseliina alevikus. Koolis õpib hetkel 273 õpilast. Klassikomplekte on kokku 13, neist 3 gümnaasiumiastmes ja 10 põhikooli osas.

Comments are closed.