Vastuvõtt

Vastseliina Gümnaasiumisse vastuvõtmise kord (pdf)

Kooli õppima asumiseks esitatavad dokumendid:

VASTUVÕTT ESIMESSE KLASSI

Avaldus esimesse klassi astumiseks (doc)

Avaldus esimesse klassi astumiseks (pdf)

 

VASTUVÕTT PÕHIKOOLI KLASSIDESSE

Avaldus põhikooli astumiseks (doc)

Avaldus põhikooli astumiseks (pdf)

[sc:anchor tag=”gymnaasiumisse” ]

 

VASTUVÕTT GÜMNAASIUMISSE

Vastuvõtt 10. klassi toimub põhikooli lõputunnistuse, 9.klassi klassitunnistuse ja vestluse alusel.

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks (pdf)

Avaldus gümnaasiumisse astumiseks (doc)

 

Comments are closed.