Tule tööle!

Posted on: October 19th, 2022 by vastseliinaadmin No Comments

Vastseliina Gümnaasium kuulutab 20. oktoobril 2022 välja konkursi sotsiaalpedagoogi 1,0 ametikohale.

Kui sul on erialane kõrgharidus või omandad seda parajasti, Sa väärtustad koostööd, oled hea suhtleja ning sul on hea planeerimis- ja analüüsioskus, siis ootame Sind VASTSELIINA GÜMNAASIUMISSE tööle.

Kandideerijatel  esitada hiljemalt 14. november 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid aadressile kool@vastseliina.edu.ee

  • kirjalik avaldus
  • elulookirjeldus (CV)
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks

Leave a Reply