Head tulemused võistluselt „Mino Võromaa“

Posted on: April 24th, 2021 by vastseliinaadmin No Comments

10.–12. klassi vannusõrühmän

I koht Melany-Regle Langus, „Ikkõ vai naarda – inämp ei tiiäki“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas),

II koht Hanna-Liina Kunnus, „Veskilkäük“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, Tiia Allas),

III koht Karmen Kauss, „Kõgõ parõmb kingitüs“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas),

Eripreemiä:

Hanno-Laur Kunnus, „Elost hindäst“ (Vahtsõliina gümnaasium, 12. klass, juh Tiia Allas).

Leave a Reply