Õppematerjalid

Õppetööks vajalikud materjalid klasside kaupa on leitavad aadressilt: http://lingid.ee/oppetoo

  • Õpetaja Terje Mägi multimeedia õppematerjalid ja tundides valminud tööd asuvad SIIN
  • Õpetaja Terje Mägi inglise keele lisamaterjalid asuvad SIIN 
  •  õppematerjal õpiku Kein Problem juurde
  •  Kunsti, käsitöö ja kodunduse tundides tehtud tööd

Comments are closed.