Õppematerjalid

Õppetööks vajalikud vahendid 2023/2024 õa.  on klasside kaupa leitavad aadressilt: VAHENDID

  • Õpetaja Terje Mägi inglise keele lisamaterjalid asuvad SIIN 
  •  Kunsti, käsitöö ja kodunduse tundides tehtud tööd

Comments are closed.