Õppetöö

pilt

ÕPPE – JA KASVATUSTÖÖ ÜLDEESMÄRGID

 Kooli peamised eesmärgid 2020/2021. õppeaastal

 

 • Iga õpilase individuaalse arengu suunamine ja valikuterikka õppe võimaldamine.
 • Kõigi HEV õpilastega tegelevate osapoolte koostöö koordineerimine, kaasavad
  läbirääkimised ning õppimise toetamine.
 • Ettevõtliku noore kujundamine läbi julge ja tegusa kaasalöömise.
 • IKT-alaste õppetöö parimate praktikate jagamine ja tehnoloogilise kirjaoskuse
  arendamine.

 

 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilane:

 • Väärtustab õppimist
 • Austab kodu, perekonda, peab lugu enesest ja kaasinimestest
 • Suudab otsustada, vastutada
 • Tunneb ja täidab ühiskonnas üldkehtivaid reegleid
 • Suhtub lugupidavalt isamaasse, austab teiste rahvaste kultuure
 • Eesmärgistab oma tegevust, oskab hinnata ja planeerida
 • Loov ja ettevõtlik
 • Innustab kaaslasi oma eeskujuga
 • Innovaatiliste ideedega õppija
 • Näeb ja mõistab vajadust teha koostööd
 • Arendab kehalisi võimeid ja hindab tervislikke eluviise

 

Tundide ajad

 
ESMASPÄEVTEISIPÄEV-REEDE
8.35 – 8.50 (klassijuhataja tund) 1. tund. 8.35 – 9.20
1. tund 8.55 - 9.40Hommikupuder
Hommikupuder2. tund 9.35 – 10.20
2. tund 9.55 - 10.403. tund 10.30 – 11.15
I söögivahetundI söögivahetund
3. tund 11.05 - 11.504. tund 11.40 – 12.25
4. tund 12.00 - 12.45II söögivahetund
II söögivahetund5. tund 12.45 – 13.30
5. tund 13.05 - 13.456. tund 13.40 – 14.25
6.tund 13.50 - 14.307. tund 14.30 – 15.15
7.tund 14.35 - 15.15

Konsultatsioonide ajad

Kliki, et vaadata konsultatsioonide aegu 2020/2021 õa

 

Õppeperioodide ajad v.a lõpuklassid

 1. trimester 01.09.2020 – 30.11.2020
 2. trimester 01.12.2020 – 19.02.2021
 3. trimester 01.03.2021 – 13.06.2021

Vaheajad 2020/2021. õppeaastal

1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

 

 

 

Comments are closed.