UUDISED

Konkurss Vastseliina gümnaasiumi IT-tehniku ametikohale

February 26th, 2018

IT tehniku peamisteks ülesanneteks on: Vastseliina piirkonna asutuste ja Orava kooli arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise tagamine ja arendamine; IT-alaste projektide planeerimine ja läbiviimise abistamine ja täide viimine. Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid: CV; motivatsioonikiri; haridust tõendavate dokumentide koopiad; isikut tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.   Ametisse asumise aeg: 01. aprill 2018 […]

Kooli õppenõukogu toimumise ajad 2017/2018.õa

January 29th, 2018

29. august 2017 28. november 2017 23. veebruar 2018 06. juuni 2018 20. juuni 2018 29. august 2018