Covid-19

Uuendatud! Juhised haridus- ja noorsootööasutustele 2022/2023. õa

https://www.hm.ee/et/koroona#juhis01121

 

 

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). E-nõustamise võimalus kõigile veebilehel www.rajaleidja.ee.

Vastseliina Gümnaasiumi e-nõustamine kõigile: http://www.vastseliina.edu.ee/e-noustamine

Comments are closed.