Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis andsid tunde külalisõpetajad Vastseliinast

Posted on: April 6th, 2016 by vastseliinaadmin No Comments

Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis andsid tunde külalisõpetajad Vastseliinast

Eesti keele nädalal 15. märtsil  andis Petseri Lingvistilises Gümnaasiumis eesti keele tunde kolm Vastseliina Gümnaasiumi õpetajat. Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi õpilased õpivad eesti keelt 5. klassist alates 2 tundi nädalas. Kooli direktrissi Larissa Baranova sõnul on eesti keele õppimiseks vajalik keelepraktika väga vähene.

Eesti keele tunnid toimusid 7.-10. klassis. Tundides said õpilased kuulata eesti keelt,  rääkida  ning lauldagi eesti keeles. „ Kõige meeldivama mulje jätsid Petseri kooli õpetajad ja õpilased, kelle sõbralik ja avatud suhtumine hajutas igasugused eelnenud pinged. Oli õpilasi, kes oskasid väga hästi lugeda, oli neid, kellele see raskusitekitas. Pigem ei saadud tekstist aru. Tõlkida tuli igat lauset eraldi. Suurt elevust tekitasLearningAppsis koostatud interaktiivsete ülesannete täitmine,  pildi ja sõnade kokkuviimine õpitud sõnavara kinnistamiseks. 8. ja 9. klassis tekitas elevust Chupacabra “Tere Kertu” laulmine: algul sõnade lugemine, pärast koos muusikaga laulmine. „Ei ärge segage vahele, hei, kas kuulete mind…” kostus koridorinurgastvahetunni ajalgi,“ seletas AnnelaTohv, Vastseliina gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja.

Klassiõpetaja Terje Mägi sõnul jättis külaskäik väga hea mulje: koolimaja on väike ning kodune, klassides on head digivahendid: projektorid, digitahvlid. Õpilased on soliidsed ja viisakad, vastuvõtt soe.

Meie külaskäik algas ja lõppes õpilaste kogunemisega kooli fuajees. Alguses tutvustati külalisõpetajaid õpilastele, lõpus avaldati tänu.  Kõige paremini jäi  Petseri õpilastele meelde lustakas lastelaul „Tere-tere hommikust”, mida lauldi koos kogunemiselgi.

Taaskohtumine Petseris toimub mai lõpus, kui abiturientidele heliseb viimane koolikell. Siis läheb Petserisse grupp gümnaasiumiõpilasi koos õpetaja Siina Kalliga, kes on Vastseliina Gümnaasiumi – Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi koostööprojektijuht. Õpetajate koostööseminar toimub juunikuu alguses Petseris.

Vastseliina Gümnaasiumi ja Petseri Lingvistilise Gümnaasiumi sõprussuhted on olnud pikaaegsed. Koostöö muutus tihedamaks tänu 2013.aastal alanud  pilootprojektile Euroregioon Pskov – Livonia „Õpilasvahetus vene keele õppe kaasajastamiseks Lõuna- Eesti koolides”.

Külli Lendsaar

Vastseliina Gümnaasiumi õpetaja

 

Petseri koolis õpilastega Petseris kooli juhtkonnaga

 

 

Leave a Reply