Noor, vanuses 13-26 aastat, osale Vastseliina Noortevolikogu valimistel

Posted on: April 22nd, 2016 by vastseliinaadmin No Comments

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev

kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna

pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või

linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26,

kelle elukoht on registreeritud või õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil.

Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka

organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi).

Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:

 rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;

 omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;

 saada heaks kodanikuks;

 aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;

 tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Kandideerimiseks:

Kandideerimiseks pead Sa olema 13-26 aastat vana Vastseliina Gümnaasiumis õppiv või

Vastseliina vallas elav noor.

Saada kiri hiljemalt 27. aprill kella 23.59 e-postkasti noored@vastseliina.ee või Merlis

Pajustiku facebooki, et Sul on soov kandideerida.

Kandidaadid saadavad peale sooviavalduse ka vastused küsimustele: Miks Sa soovid

kandideerida noortevolikogusse? Mida soovid noortevolikogus ja noortevolikoguga ära

teha?

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon, kuhu kuulub Vastseliina

Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja, Vastseliina noortevolikogu algatusgrupi esindaja ja

Vastseliina Valla Haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

Kõikidele kandidaatidele loositakse 29. aprillil kandidaadi number ja kandidaadi info läheb

üles Vastseliina Noortekeskuse internetilehelele.

Valimised toimuvad 5-7. mail 2016 kella 9.00-st kuni 12.30-ni Vastseliina Gümnaasiumis ja

13.00-st kuni 19.00-ni Vastseliina Noortekeskuses. Hääletamas saavad käia kõik Vastseliina

valla noored vanuses 13-26 aastat.

Leave a Reply