Huvitav kooli projekt

Posted on: March 25th, 2015 by vastseliinaadmin No Comments

12.-13. märtsil toimus Huvitav Kooli projekti raames koostööseminar Narva Keeltelütseumi ja Vastseliina Gümnaasiumi õpetajate vahel. Projekti „Õpetajate vahetus koolide vahel motiveerib õppima ja õpetama” eesmärgiks oli teadvustada vajadust nüüdisajastada kooli õppekorraldust ja rakendada lõimitud aineõpetust koostöös erinevate koolidega.

Narva Keeltelütseumis tutvuti koolis pakutavate võimalustega, külastati erinevaid ainetunde, vaadati teatrietendust lõimitud aineõpetusest. Vastseliina ja Narva õpetajate segagruppides arutati koostöövõimaluste üle ning asjaliku arutelu käigus valmisid ühised põnevad ideed, kuidas rakendada oma kodukoolis saadud kogemust.

Oluliseks oli, et õpetajatel oli võimalus suhelda silmast silma kolleegidega samast ainevaldkonnast püüdes seeläbi tuvastada ainealaseid kitsaskohti ja pakkuda välja lahendusi nende leevendamiseks.

Seminari positiivsest külest võib lisada, et õpetajal oli võimalus olla õppija rollis, mis soodustas kriitilist mõtlemist ja analüüsioskust.

Koolituspäevade jooksul tutvuti lisaks veel Avinurme gümnaasiumi ning Narva kolledžiga. Pilte leiab meie kooli fotogaleriist.

Comments are closed.