Konkurss Vastseliina gümnaasiumi IT-tehniku ametikohale

IT tehniku peamisteks ülesanneteks on:

Vastseliina piirkonna asutuste ja Orava kooli arvutivõrgu, serverite ja infosüsteemide funktsioneerimise tagamine ja arendamine; IT-alaste projektide planeerimine ja läbiviimise abistamine ja täide viimine.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

  • CV;
  • motivatsioonikiri;
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametisse asumise aeg: 01. aprill 2018

 

Dokumendid palume esitada digitaalselt allkirjastatult 13. märtsiks 2018. a e-posti aadressil kool@vastseliina.edu.ee

Comments are closed.