eTwinningu projekt “Dancing through the world”

Vastseliina Gümnaasiumi 1.-3. klasside õpilased osalesid rahvusvahelises  eTwinningu projektis „Dacing through the world“ ehk „Tantsides läbi maailma“.  Projektist võttis osa veel õpilasi Eestist, Türgist, Horvaatiast  ja Makedooniast. Projekt oli mõeldud algkooli õpilastele eesmärgiga õppida erinevaid tantse, mis pärinevad erinevatest Euroopa piirkondadest. Õpilased uurisid standard- ja ladinatantsude kohta, õppisid tantsusamme ning esitlesid ka oma riigi rahvuslikke tantse ja rahvariideid.

Projektis osalemise tulemusena:
• õpilane väärtustab oma ja teiste riikide kultuuri;
• õpilane väärtustab füüsilise aktiivsuse vajalikkust läbi tantsu;
• õpilases arenevad koostööoskused, sallivus, sotsiaalsed, suhtlemis- ja esinemisoskus;
• õpilases töötavad meeskonnas;
• õpilased kasutavad erinevaid õpistrateegiaid, et jõuda püstitatud eesmärkideni.

Siit leiab väikese virtuaalse ülevaate projekti jooksul meie õpilaste ülesannetest:

https://view.genial.ly/647cd46608d2c100187f54d8/presentation-dancing-through-the-world?fbclid=IwAR3blSx7kvG9lYMFycKcRSnJkbVwtN02IBALhgIfptKfZbZbBOHhRQY-5E0

 

Õpilasi juhendasid Kertu Torn, Marje Ilves ja Terje Mägi

Comments are closed.