E-nõustamine

Toetame ja nõustame lapsevanemaid

Kooli eripedagoog – sotsiaalpedagoog

Kooli sotsiaalpedagoog nõustab kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega koolis või kodus.

 • sotsiaalsete probleemide korral – näiteks kiusamise või käitumismure puhul;
 • nõustab/juhendab, abistab, suunab, õpilasi sotsiaalses (omavahelises) suhtluses;
 • kui laps ei taha koolis käia;
 • kui suhted vanemate, kaaslaste või õpetajatega on sassis;
 • kui laps vajab abi erivajaduse või terviseprobleemiga toimetulekul;
 • kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise, suhetega koolis.

Koolipsühholoog Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid, selgitades neile noore õppimist ja käitumist mõjutavaid tegureid ning abistab uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel, isikliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel.

 • valikute ja otsuste tegemisel;

 • eneseteadvuse kujunemisel;

 • isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel;

 • suhtlemisoskuste omandamisel;

 • enesehinnangu korrigeerimisel;

 • kriisisituatsioonist väljatulemisel.

Eripedagoog- logopeed nõustab lapsevanemaid

 • lapse lugemis- ja kirjutamisraskuste ennetamisel või nende ületamiseks sobivate metoodiliste võtete valikul
 • lapse suulise kõne puude korrigeerimisel
 • lapse õpiraskuste puhul
 • haridusliku erivajadusega õpilase õppimise toetamisel

Comments are closed.