Ainevaldkonnad

Ainevaldkond “Keel ja kirjandus”

Ainevaldkond “Võõrkeeled”

Ainevaldkond “Matemaatika”

Ainevaldkond “Loodusained”

Ainevaldkond “Sotsiaalained”

Ainevaldkond “Kunstiained”

Ainevaldkond “Tehnoloogia”

Valikõppeaine “Informaatika”

Valikõppeaine “Karjääriõpetus”

Comments are closed.