Pilootprojekt “Noortekohtumised”

Vastseliina gümnaasiumi õpilased Kati Karu ja Kaia Jõgiste osalesid
10.-12.aprillil Tallinna Kuristiku gümnaasiumis pilootprojekti “Noortekohtumised” esimesel koolitusel.
2015. aastal käivitunud pilootprojekti “Noortekohtumised” eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-16-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut.Noortekohtumised loovad noortele võimaluse:

  • erinevate mõtteviiside, kultuuride ja –väärtustega tutvumiseks
  • huvipakkuva teema paremaks tundmaõppimiseks
  • võtmepädevuste arenguks (näiteks ühiskondlik aktiivsus, oskus mõista eri taustaga inimesi, keeleline areng, meeskonnatöö jne)
  • uute tutvuste loomiseks ja mõttekaaslaste leidmiseks

Noortekohtumiste laiem eesmärk on kultuurilise teadlikkuse, avatuse ja sallivuse kasvatamine osalejates ja ühiskonnas tervikuna.Ku noortekohtumisel tegutsevad erineva kultuuritaustaga ja eri rahvustest noored üheskoos, pakub see head võimalust tutvuda lähemalt üksteise kultuuridega (nii ajaloo kui ka tänapäevaga) ning teineteist paremini tundma ja mõistma õppida.

Pilootprojekti eestvedajaks on SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo, kes toetab koostööprojektide teket ja arengut teavitus-, nõustamis- ja koolitustegevuste kaudu, jagab projektitoetusi  ning tegeleb projektide järelvalve ja analüüsiga.

Noortekohtumiste elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus – ja Teadusministeeriumi ning  Eesti Noorsootöö Keskuse toel.

Täpsem info: http://euroopa.noored.ee/rahastus/noortekohtumised/

Vastseliina Gümnaasiumi partnerkooliks on Narva Keeltelütseum, kellega on koostööd tehtud ka varem. 14. -17. juunil on õpilastel võimalus osaleda Narvas suvelaagris ning septembris ootame omakorda neid Vastseliina.

Comments are closed.