KOOLIÕHTU KOOLIEELIKUTELE JA NENDE VANEMATELE

Posted on: March 21st, 2016 by vastseliinaadmin No Comments

Neljapäeval, 17.märtsil kogunesid Vastseliina gümnaasiumisse koolieelikud koos oma vanematega. Toimus kooliõhtu. Lapsed said tutvuda oma tulevase klassijuhataja Terjega ning lapsevanemad kooli juhtkonnaga.

     Vanematele tutvustati olulisi muutusi, mis seoses lapse kooliminemisega toimuvad. Samuti räägiti kooli ja kodu koostöö olulisuses, koostöövormidest ning sellest kuidas lapsevanem saab oma lapse arengut toetada.Samuti tutvustati vanematele, kes on kooli koostööpartnerid ning millised on kooli tugisüsteemid ning kuidas need toimivad.
     Õppejuht tutvustas õpptöö ülesehitust I kooliastmes ning tõi välja, millised valikuvõimalused on lapsevanematel seoses informaatika ning inglise keelega. Samuti räägiti kujundavast hindamisest esimeses klassis. Lapsevanematele tutvustati ka e-kooli.
Lisaks õppetööle tutvutati ka õppetööd toetavaid tegevusi ning huviharidust.
      Vastseliina gümnaasiumis luuakse õpilasele tervilik arengukeskkond, kus saab toimuda õhinapõhine õppimine, mis muudab õppetöö nii õpilastele kui ka õpetajatele nauditavaks. Vastseliina gümnaasium on õppijakeskne kool, kus väärtustatakse iga indiviidi isiklikku arengut, loovat ja pühendunud tegevust, meeskonnatööd ning õppimist läbi tegevuse.
IMG_20160317_170754 IMG_20160317_171459 IMG_20160317_173009 IMG_20160317_173100 IMG_20160317_173109 IMG_20160317_174249

Leave a Reply